Cael mwy o bobl i wirfoddoli yw’r gyfrinach i lesiant unigolion, cymunedau a Chymru fel cenedl. Nod Cefnogi Trydydd Sector Cymru yw helpu mwy o bobl i gymryd rhan mewn gwirfoddoli a helpu mudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr i recriwtio a chefnogi eu gwirfoddolwyr.

Yn yr adran hon, byddwch chi’n dod o hyd i ganllawiau i’ch helpu i ddatblygu eich strategaeth gwirfoddolwyr, polisïau sy’n benodol i wirfoddolwyr ac adnoddau i gefnogi ymgysylltiad â gwirfoddolwyr.

Os ydych chi’n fudiad sy’n gobeithio denu mwy o wirfoddolwyr neu’n fudiad sydd eisiau gwella’r ffordd rydych chi’n rheoli gwirfoddolwyr, mae’r adnoddau hyn yma i’ch helpu.

Yn seiliedig ar eich diddordebau

Croesawu Gwirfoddolwyr sy'n Geiswyr Lloches
Gwirfoddoli

Croesawu Gwirfoddolwyr sy’n Geiswyr Lloches

Gall unigolion sy’n geiswyr lloches neu’n ffoaduriaid fod yn wirfoddolwyr rhagorol.

Croesawu Gwirfoddolwyr sy’n Geiswyr Lloches
Gwirfoddoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Safonau ac Adnoddau Dysgu
Gwirfoddoli

Gwirfoddoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Safonau ac Adnoddau Dysgu

Gall y Safonau fod yn ddefnyddiol; Fel man cychwyn ar gyfer cynllunio sesiynau cynefino a hyfforddiant i wirfoddolwyr I wella cysondeb a safon sesiynau cynefino…

Gwirfoddoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Safonau ac Adnoddau Dysgu
Gwirfoddoli y tu Hwnt i'r Pandemig
Gwirfoddoli

Gwirfoddoli y tu Hwnt i’r Pandemig

Nod y canllaw diwygiedig hwn yw helpu mudiadau i ailsefydlu gwirfoddoli, wrth i gyfyngiadau’r coronafeirws ddod i ben yng Nghymru, gan gydnabod bod dal angen mynd ati i wneud hyn mewn modd gofalus.

Gwirfoddoli y tu Hwnt i’r Pandemig

Adnoddau fesul piler

Grŵp yn llunio dogfennau

Llywodraethu Da

Eich helpu chi i arwain a rheoli eich mudiad

Llywodraethu Da
Llaw i gefnogi planhigyn sy’n tyfu

Cyllid Cynaliadwy

Creu trydydd sector cynaliadwy sy’n ffynnu

Cyllid Cynaliadwy
Grŵp o bobl yn cymryd rhan drwy ddal dwylo

Ymgysylltu a Dylanwadu

Cyfathrebu a Dylanwadu i effeithio ar newid

Ymgysylltu a Dylanwadu