Cau eich prosiect a gyllidwyd gan Ewrop

Nodau ac amcanion Nod y modiwl hwn yw rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gau eich prosiect Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd (ESIF) yn llwyddiannus, yn unol â'r gofynion a nodwyd gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) a'r Comisiwn Ewropeaidd (EC). Erbyn diwedd y modiwl hwn, byddwch wedi ennyn dealltwriaeth gynhwysfawr o'r broses gau, gan gynnwys:

  • Beth i'w gynnwys yn eich cynllun cau
  • Sut i gadw tystiolaeth
  • Rolau a chyfrifoldebau
  This image has an empty alt attribute; its file name is ESIF-logo-1024x743.jpg

This module aims to provide you with the information you need to successfully close
down your ESIF project, in line with the requirements set out by the Welsh European
Funding Office (WEFO) and the European Commission (EC).

Please login.