Amdanom ni

Rhwydwaith o fudiadau cymorth i’r trydydd sector cyfan yng Nghymru yw Cefnogi Trydydd Sector Cymru. Ceir ynddo’r 19 corff cymorth lleol a rhanbarthol ledled Cymru, y Cynghorau Gwirfoddol Sirol, a’r corff cymorth cenedlaethol, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC).

Rydym yn gweithio gyda dinasyddion, gwirfoddolwyr a grwpiau trydydd sector i ganfod yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw ac i weithredu yn unol â hynny. Mae ein gweithgareddau craidd i gryfhau’r trydydd sector a gwirfoddoli yn canolbwyntio ar y canlynol:

 • Galluogi a chefnogi
 • Bod yn gatalydd
 • Ymgysylltu a dylanwadu

Welsh

I gyflawni nod y rhwydwaith, rydym yn cydweithio â phartneriaid allweddol eraill yn y trydydd sector, y sector cyhoeddus, byd busnes, ymchwil a chyllidwyr.

Mae gennym bedair colofn o weithgaredd sy’n llunio’r hyn rydym yn ei gynnig, dyma’r pedair colofn:

 • Gwirfoddoli
 • Llywodraethu da
 • Cyllid cynaliadwy
 • Ymgysylltu a dylanwadu

“Mae’r trydydd sector wedi bod yn ganolog erioed i newidiadau positif a gyda’r hinsawdd anodd sydd ohoni, mae rolau ein mudiadau amrywiol yn awr yn bwysicach nag erioed. Rhaid inni sefyll dros eraill a helpu ein gilydd i barhau i gyflawni.”

@CGGCCymru #gofod3

Jane Hutt, Dirprwy Weinidog a Phrif Chwip

Mae ein gwaith yn canolbwyntio’n fras ar y themâu cyffredin canlynol:

 • Gwybodaeth a chyngor
 • Dysgu a datblygu
 • Rhwydweithio a chyfathrebu
 • Siapio, dylanwadu ac adeiladu cyfalaf cymdeithasol a chydnerthedd y sector
 • Codi proffil y sector

Pam dewis yr Hwb Gwybodaeth?

Yn yr Hwb Gwybodaeth, gallwch ddysgu a chysylltu ag eraill fel chi ar draws y trydydd sector. Mae’r Hwb Gwybodaeth yn cynnig ystod o adnoddau dysgu a gwybodaeth ddigidol i’ch helpu chi i:

 • Gadw i’r funud â’r safbwyntiau cyfredol
 • Gwella eich sgiliau a’ch arbenigedd
 • Cysylltu â phobl fel chi ac arbenigwyr i rwydweithio gyda nhw 
 • Rhannu’r hyn sy’n gweithio gydag eraill 
 • Rhwydweithio a chydweithio â chymheiriaid 

Cofrestrwch heddiw am ddim.


Sut allwn ni helpu?