Cysylltu

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam

21 Egerton Street
Wrexham
LL11 1ND

 

01978 312556

info@avow.org

www.avow.org

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-Bont ar Ogwr

112-113 Commercial Street
Maesteg
Bridgend
CF34 9DL

 

01656 810400

bavo@bavo.org.uk

www.bavo.org.uk/

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr

Chief Office
Camarthenshire Association of Voluntary Services
The Mount
18 Queen Street
Camarthen
Camarthenshire
SA31 1JT

 

01267 245555

marie.mitchell@cavs.org.uk

www.cavs.org.uk

Cyngor Trydydd Sector Caerdydd

Baltic House
Mount Stuart Square
Cardiff
CF105FH

 

029 2048 5722

enquiries@c3sc.org.uk

www.c3sc.org.uk

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion

Bryndulais
67 Bridge Street
Lampeter
Ceredigion
SA48 7AB

 

01570 423232

gen@cavo.org.uk

www.cavo.org.uk

Cymorth Cymunedol a Gwirfoddol Conwy

7 Rhiw Road
Colwyn Bay
Conwy
LL29 7TG

 

01492 534091

mail@cvsc.org.uk

www.cvsc.org.uk

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Naylor Leyland Centre
Well Street
Ruthin
Denbighshire
LL15 1AF

 

01824 702441

sectorsupport@dvsc.co.uk

www.dvsc.co.uk

Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint

Unit 3
Mold Business Park
Wrexham Road
Mold
Flintshire
CH7 1XP

 

01352 744000

info@flvc.org.uk

www.flvc.org.uk

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent

Tŷ Derwen
Church Road
Newport
NP19 7EJ

 

01633 241550

info@gavowales.org.uk

www.gavowales.org.uk

Interlink (Rhondda Cynon Taf)

6 Melin Corrwg
Cardiff Road
Upper Boat
Pontypridd
CF37 5BE

 

01443 846200

info@interlinkrct.org.uk

www.interlinkrct.org.uk

Mantell Gwynedd

23-25 Bridge Street
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1AB

 

01286 672626

enquiries@mantellgwynedd.com

www.mantellgwynedd.com

Medrwn Mon (Ynys Môn)

Town Hall
Bulkeley Square
Llangefni,
Anglesey
LL77 7LR

 

01248 724944

post@medrwnmon.org

www.medrwnmon.org

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Castell Nedd Port Talbot

Tŷ Margaret Thorne
17-19 Alfred Street
Neath,
Neath Port Talbot
SA11 1EF

 

01639 631246

info@nptcvs.org.uk

www.nptcvs.wales

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro

36-38 High Street
Haverfordwest
Pembrokeshire
SA61 2DA

 

01437 769422

enquiries@pavs.org.uk

www.pavs.org.uk

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys

Unit 30
Ddole Road Enterprise Park
Llandrindod Wells
Powys
LD1 6DF

 

01597 822191

enquiry@pavo.org.uk

www.pavo.org.uk

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Abertawe

Voluntary Action Centre
7 Walter Road
Swansea
SA1 5NF

 

01792 544000

scvs@scvs.org.uk

www.scvs.org.uk

Cynghrair Gwirfoddol Torfaen

Portland Buildings
Commercial Street
Pontypool
Torfaen
NP4 6JS

 

01495 742420

info@tvawales.org.uk

www.tvawales.org.uk

Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (Bro Morgannwg)

Unit 11
Barry Community Enterprise Centre
Skomer Road
Barry CF62 9DA

 

01446 741706

enquiries@gvs.wales

www.gvs.wales

Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful

Voluntary Action Centre
89–90 High Street
Merthyr Tydfil
CF47 8UH

 

01685 353900

enquiries@vamt.net

www.vamt.net

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Tŷ Baltig
Sgwâr Mount Stuart
Bae Caerdydd
CF10 5FH

 

0800 2888 329

help@wcva.org.uk

www.wcva.org.uk

Rhaid llenwi pob blwch

Eich enw
Cwmni
Ebost
Ffôn
Dewiswch y mudiad yr hoffech gysylltu ag ef

Eich neges