Mae cael mwy o bobl i wirfoddoli yn allweddol i lesiant unigolion, cymunedau a Chymru fel cenedl. Nod Cefnogi Trydydd Sector Cymru yw helpu mwy o bobl i gymryd rhan mewn gwirfoddoli a helpu mudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr i recriwtio a chefnogi eu gwirfoddolwyr.

Waeth a ydych chi’n ystyried gwirfoddoli, eisoes yn wirfoddolwr neu’n fudiad sydd eisiau gwella’r ffordd rydych chi’n rheoli gwirfoddolwyr, mae’r cyrsiau hyn yma i’ch helpu chi.

Cyrsiau yn ôl piler

Grŵp yn llunio dogfennau

Llywodraethu Da

Eich helpu chi i arwain eich mudiad

Llywodraethu Da
Llaw i gefnogi planhigyn sy’n tyfu

Cyllid Cynaliadwy

Creu trydydd sector ffyniannus a chynaliadwy

Cyllid Cynaliadwy
Grŵp o bobl yn cymryd rhan drwy ddal dwylo

Ymgysylltu a Dylanwadu

Dylanwadu ar benderfynwyr er mwyn effeithio ar newid

Ymgysylltu a Dylanwadu

Adnoddau gwirfoddoli i chi

Ymgysylltu a Dylanwadu

Egwyddorion Cenedlaethol ar Gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru – Fersiwn hawdd ei darllen

Mae’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd yng Nghymru yn grŵp o ddeng egwyddor ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd a defnyddwyr gwasanaethau.

Egwyddorion Cenedlaethol ar Gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru – Fersiwn hawdd ei darllen
Egwyddorion Cenedlaethol ar Gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd yng Nghymru
Ymgysylltu a Dylanwadu

Egwyddorion Cenedlaethol ar Gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru

Mae’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd yng Nghymru yn grŵp o ddeng egwyddor ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd a defnyddwyr gwasanaethau.

Egwyddorion Cenedlaethol ar Gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru
Gwirfoddoli

Fframwaith Gwirfoddoli yn Gymraeg

Mae’r fframwaith yma yn rhan o gynllun ehangach gan Mentrau Iaith Cymru i greu sefyllfa lle mae dealltwriaeth lawn gan fudiadau gwirfoddol o sut i…

Fframwaith Gwirfoddoli yn Gymraeg