Mae rôl y sector mewn ymgysylltu a dylanwadu wedi cynyddu yng ngŵydd cyllidebau sy’n lleihau yn y sector cyhoeddus lleol a chenedlaethol a deddfwriaeth sy’n gofyn i’r sector fod yn rhan o lywodraethu lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Nod Cefnogi Trydydd Sector Cymru o ran ymgysylltu a dylanwadu yw gwella polisïau a gwasanaethau cyhoeddus.

Waeth a ydych chi eisiau chwarae rhan weithredol mewn ymgysylltu â chymunedau, eisiau i’ch llais gael ei glywed neu eisiau datblygu eich sgiliau er mwyn dylanwadu’n effeithiol ar bolisi a’i lunio, mae’r cyrsiau hyn yma i’ch helpu chi.

Cyrsiau yn ôl piler

Grŵp yn llunio dogfennau

Llywodraethu Da

Eich helpu chi i arwain eich mudiad

Llywodraethu Da
Llaw gefnogol

Gwirfoddoli

Adeiladu cymunedau gwell trwy wirfoddoli

Gwirfoddoli
Llaw i gefnogi planhigyn sy’n tyfu

Cyllid Cynaliadwy

Creu trydydd sector ffyniannus a chynaliadwy

Cyllid Cynaliadwy

Adnoddau Ymgysylltu a Dylanwadu i chi

Datblygu a Chynnal a Chadw Gwefannau
Ymgysylltu a Dylanwadu

Datblygu a Chynnal a Chadw Gwefannau

Mae gwefan sy’n cael ei chynnal a chadw’n dda yn helpu i hyrwyddo’ch brand, eich gwaith a’ch cenhadaeth. Mae cynnal a chadw eich safle’n briodol yn helpu i sicrhau diogelwch y safle, yn cynyddu nifer yr ymwelwyr newydd, yn hybu traffig sy’n dychwelyd a mwy.

Datblygu a Chynnal a Chadw Gwefannau
Cylchlythyrau
Ymgysylltu a Dylanwadu

Cylchlythyrau

Mae angen i chi ystyried nifer o gwestiynau cyn penderfynu llunio cylchlythyr. Dylai’r ateb i’r cwestiynau hyn bennu a chyfiawnhau amlder a phwrpas eich cylchlythyr.

Cylchlythyrau
Gweithio Gyda’r Cyfryngau
Ymgysylltu a Dylanwadu

Gweithio Gyda’r Cyfryngau

Mae codi arian, cefnogaeth y cyhoedd ac enw da i gyd yn cael eu heffeithio gan sylw yn y cyfryngau. Beth allwch chi ei wneud i helpu mewn byd lle gall sylw yn y wasg lansio neu ddifetha eich mudiad?

Gweithio Gyda’r Cyfryngau