Mae rôl y sector mewn ymgysylltu a dylanwadu wedi cynyddu yng ngŵydd cyllidebau sy’n lleihau yn y sector cyhoeddus lleol a chenedlaethol a deddfwriaeth sy’n gofyn i’r sector fod yn rhan o lywodraethu lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Nod Cefnogi Trydydd Sector Cymru o ran ymgysylltu a dylanwadu yw gwella polisïau a gwasanaethau cyhoeddus.

Waeth a ydych chi eisiau chwarae rhan weithredol mewn ymgysylltu â chymunedau, eisiau i’ch llais gael ei glywed neu eisiau datblygu eich sgiliau er mwyn dylanwadu’n effeithiol ar bolisi a’i lunio, mae’r cyrsiau hyn yma i’ch helpu chi.

Cyrsiau yn ôl piler

Grŵp yn llunio dogfennau

Llywodraethu Da

Eich helpu chi i arwain eich mudiad

Llywodraethu Da
Llaw gefnogol

Gwirfoddoli

Adeiladu cymunedau gwell trwy wirfoddoli

Gwirfoddoli
Llaw i gefnogi planhigyn sy’n tyfu

Cyllid Cynaliadwy

Creu trydydd sector ffyniannus a chynaliadwy

Cyllid Cynaliadwy

Adnoddau Ymgysylltu a Dylanwadu i chi

Cyfryngau Cymdeithasol
Ymgysylltu a Dylanwadu

Cyfryngau Cymdeithasol

Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn sianel ryngweithiol, ddigidol sy’n hwyluso’r broses o greu neu rannu gwybodaeth, syniadau, diddordebau gyrfa, a mathau eraill o fynegiant drwy gymunedau a rhwydweithiau rhithwir. Mae llawer o gyfryngau traddodiadol yn cyflwyno gwybodaeth i gynulleidfaoedd ond yn rhoi ychydig iawn o allu iddynt roi eu barn ar fater.

Cyfryngau Cymdeithasol
Datblygu a Chynnal a Chadw Gwefannau
Ymgysylltu a Dylanwadu

Datblygu a Chynnal a Chadw Gwefannau

Mae gwefan sy’n cael ei chynnal a chadw’n dda yn helpu i hyrwyddo’ch brand, eich gwaith a’ch cenhadaeth. Mae cynnal a chadw eich safle’n briodol yn helpu i sicrhau diogelwch y safle, yn cynyddu nifer yr ymwelwyr newydd, yn hybu traffig sy’n dychwelyd a mwy.

Datblygu a Chynnal a Chadw Gwefannau
Cylchlythyrau
Ymgysylltu a Dylanwadu

Cylchlythyrau

Mae angen i chi ystyried nifer o gwestiynau cyn penderfynu llunio cylchlythyr. Dylai’r ateb i’r cwestiynau hyn bennu a chyfiawnhau amlder a phwrpas eich cylchlythyr.

Cylchlythyrau