Llywodraethu Da

Mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn gweithio i gefnogi mudiadau i gydymffurfio ag arferion llywodraethu da.

Gwybodaeth, arweiniad a chymorth datblygu

Darparu gwybodaeth, arweiniad a chymorth sydd ar gael i bawb i alluogi eich mudiad i arfer llywodraethu da

Dysgu a datblygu

Rhoi cymorth ymarferol i ymddiriedolwyr a staff cyflogedig er mwyn gweithredu’n gyfreithlon ac yn effeithiol

Cysylltu mudiadau trydydd sector â chymorth arbenigol

Mae ein rhwydwaith yn ein galluogi i ddeall yr amrywiaeth o gymorth sydd ar gael ac i’ch cysylltu a gwybodaeth â chyngor arbenigol sy’n diwallu eich anghenion gorau