Gwiriadau’r DBS A Hanes O Euogfarnau - arfer da
Llywodraethu Da

Gwiriadau’r DBS A Hanes O Euogfarnau - arfer da

Mae’r wybodaeth a ddarperir yn y daflen hon ar gyfer cyfarwyddyd yn unig. Nid yw’n amnewid am gyngor proffesiynol ac ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am golled o ganlyniad i unrhyw un sy’n gweithredu neu’n gwrthod gweithredu arno.

Gwiriadau’r DBS A Hanes O Euogfarnau - arfer da
Ymgysylltu a  Dylanwadu
Ymgysylltu a Dylanwadu

Ymgysylltu a Dylanwadu

Bydd y daflen wybodaeth hon yn trafod y gwahaniaeth rhwng ymgyrchu a lobïo, ynghyd ag awgrymiadau ar sut dylai grwpiau’r trydydd sector gynllunio eu hymgyrch, ystyriaeth o Ganllawiau’r Comisiwn Elusennau ar y pwnc, a ble i gael rhagor o wybodaeth.

Ymgysylltu a Dylanwadu
Prisio eich Tendr
Cyllid Cynaliadwy

Prisio eich Tendr

Mae sawl peth i’w ystyried wrth brisio tendr. Bwriad y daflen wybodaeth hon yw rhoi darlun cyffredinol o’r materion allweddol i’w hystyried.

Prisio eich Tendr
Datblygu Tendr Llwyddiannus
Cyllid Cynaliadwy

Datblygu Tendr Llwyddiannus

Mae contractau’n cael eu hennill, a’u colli, ar ansawdd y bidiau a gyflwynir felly mae gallu ysgrifennu tendr da yn hanfodol. Bwriad y daflen wybodaeth hon yw rhoi darlun cryno o sut mae datblygu tendr llwyddiannus.

Datblygu Tendr Llwyddiannus
Cyflwyniad i Dendro
Cyllid Cynaliadwy

Cyflwyniad i Dendro

Bwriad y daflen wybodaeth hon yw rhoi darlun cryno o dendro a’r materion y dylai mudiadau trydydd sector eu hystyried cyn penderfynu tendro.

Cyflwyniad i Dendro
Cyflwyniad i Gaffael
Cyllid Cynaliadwy

Cyflwyniad i Gaffael

Mae’r mwyafrif o fudiadau trydydd sector sy’n cyflenwi contractau yn gwneud hynny ar gyfer y sector cyhoeddus. Bwriad y daflen wybodaeth hon yw rhoi darlun cryno o gaffael yn y sector cyhoeddus.

Cyflwyniad i Gaffael
Polisi Disgyblu ac Ymddygiad Cyflogeion
Llywodraethu Da

Polisi Disgyblu ac Ymddygiad Cyflogeion

Bwriadwyd yr enghraifft hon fel canllaw a dylid ei haddasu ar gyfer eich mudiad arbennig chi.

Polisi Disgyblu ac Ymddygiad Cyflogeion
Polisi Hawl i Wneud Cais Gweithio’n Hyblyg
Llywodraethu Da

Polisi Hawl i Wneud Cais Gweithio’n Hyblyg

Bwriadwyd yr enghraifft hon fel canllaw a dylid ei haddasu ar gyfer eich mudiad arbennig chi.

Polisi Hawl i Wneud Cais Gweithio’n Hyblyg
Polisi Bwlio ac Aflonyddu
Llywodraethu Da

Polisi Bwlio ac Aflonyddu

Bwriadwyd yr enghraifft hon fel canllaw a dylid ei haddasu ar gyfer eich mudiad arbennig chi.

Polisi Bwlio ac Aflonyddu
Polisi a Gweithdrefn Mamolaeth
Llywodraethu Da

Polisi a Gweithdrefn Mamolaeth

Canllaw yn unig yw hwn a dylid ei addasu ar gyfer eich mudiad.

Polisi a Gweithdrefn Mamolaeth
Polisi Dileu Swyddi
Llywodraethu Da

Polisi Dileu Swyddi

Canllaw yn unig yw hwn a dylid ei addasu ar gyfer eich mudiad.

Polisi Dileu Swyddi
Polisi Ymddeol
Llywodraethu Da

Polisi Ymddeol

Canllaw yn unig yw hwn a dylid ei addasu ar gyfer eich mudiad.

Polisi Ymddeol