Cynghorau Tref a Chymuned
Ymgysylltu a Dylanwadu

Cynghorau Tref a Chymuned

Mae gan gynghorau tref a chymuned bwerau dros faterion lleol iawn.

Cynghorau Tref a Chymuned
Creu Deddfwriaeth
Ymgysylltu a Dylanwadu

Creu Deddfwriaeth

Bydd y daflen wybodaeth hon yn esbonio sut y caiff deddf ei llunio yng Nghymru a sut gall y sector ddylanwadu ar hyn.

Creu Deddfwriaeth
Canlyniadau Meddal a Phrosiectau a gyllidir gan Ewrop
Cyllid Cynaliadwy

Canlyniadau Meddal a Phrosiectau a gyllidir gan Ewrop

Canlyniadau meddal yw’r canlyniadau y mae prosiectau’n eu cyflawni na ellir eu mesur yn yr un ffordd â chanlyniadau caled, megis cymwysterau neu gyflogaeth.

Canlyniadau Meddal a Phrosiectau a gyllidir gan Ewrop
Buddsoddi cymunedol
Cyllid Cynaliadwy

Buddsoddi cymunedol

Mae buddsoddi cymunedol yn ddull y gall cymunedau ei ddefnyddio i fuddsoddi cyfalaf mewn mentrau busnes sy’n creu budd cymdeithasol a chymunedol.

Buddsoddi cymunedol
Lansio Deiseb
Ymgysylltu a Dylanwadu

Lansio Deiseb

Mae cyflwyno deisebau i Senedd Cymru yn ffordd gymharol hawdd o sicrhau bod y mater sy’n bwysig i chi yn cael ei drafod gan wleidyddion ym Mae Caerdydd, ac yn cael ei osod yn gadarn ar yr agenda wleidyddol.

Lansio Deiseb
Polisi Diogelu - Canllawiau
Llywodraethu Da

Polisi Diogelu - Canllawiau

Dylai pob mudiad sy’n gweithio gyda phlant (unrhyw un nad yw’n 18 oed eto) ac oedolion mewn perygl roi polisi diogelu ar waith sy’n nodi sut mae’n bwriadu cadw’r bobl hynny’n ddiogel.

Polisi Diogelu - Canllawiau
Comisiwn Senedd Cymru
Ymgysylltu a Dylanwadu

Comisiwn Senedd Cymru

Crëwyd Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru gan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

Comisiwn Senedd Cymru
Senedd Cymru a Llywodraeth Cymru
Ymgysylltu a Dylanwadu

Senedd Cymru a Llywodraeth Cymru

Senedd Cymru yw corff deddfwriaethol Cymru.

Senedd Cymru a Llywodraeth Cymru
Templed Polisi Diogelu
Llywodraethu Da

Templed Polisi Diogelu

Dogfen dempled yw hon, i’w diwygio a’i defnyddio fel y bo’n briodol. Awgrymwn eich bod yn ei pharatoi gyda’ch logo a’ch brandio eich hun.

Templed Polisi Diogelu
Templed Disgrifiad Rôl Gwirfoddolwr
Gwirfoddoli

Templed Disgrifiad Rôl Gwirfoddolwr

Dogfen dempled yw hon, i’w diwygio a’i defnyddio fel y bo’n briodol. Awgrymwn eich bod yn ei pharatoi gyda’ch logo a’ch brandio eich hun.

Templed Disgrifiad Rôl Gwirfoddolwr
Trosglwyddo Asedau Cymunedol
Cyllid Cynaliadwy

Trosglwyddo Asedau Cymunedol

Trosglwyddo Asedau Cymunedol (CAT) yw’r broses y mae cyrff cyhoeddus yn ei dilyn i drosglwyddo rheolaeth o’u tir, adeiladau a/neu wasanaethau i fudiad cymunedol.

Trosglwyddo Asedau Cymunedol
Cronfeydd strwythurol a buddsoddi Ewropeaidd 2014 - 2020
Cyllid Cynaliadwy

Cronfeydd strwythurol a buddsoddi Ewropeaidd 2014 - 2020

Mae’r daflen wybodaeth hon yn rhoi cyflwyniad i gylch presennol Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd 2014-2020.

Cronfeydd strwythurol a buddsoddi Ewropeaidd 2014 - 2020