Diogelu data a GPDR
Llywodraethu Da

Diogelu data a GPDR

Os ydych yn gweithio neu’n gwirfoddoli i fudiad neu fusnes sy’n prosesu data personol, yna mae’n debygol y bydd angen i chi gydymffurfio â’r GDPR.

Canllaw i godwyr arian
Cyllid Cynaliadwy

Canllaw i godwyr arian

Gall unigolion ymgymryd â her codi arian, gan greu eu tudalen ar-lein eu hunain i ddenu rhoddion.

Canllaw i godi ymwybyddiaeth, datblygu rhwydwaith ac annog ymgysylltu
Cyllid Cynaliadwy

Canllaw i godi ymwybyddiaeth, datblygu rhwydwaith ac annog ymgysylltu

Mae'n hanfodol i elusen sicrhau bod pobl yn ymwybodol o'r hyn y mae'n ei wneud.

Canllaw i ddenu rhoddwyr rheolaidd
Cyllid Cynaliadwy

Canllaw i ddenu rhoddwyr rheolaidd

Mae incwm misol dibynadwy a sefydlog yn caniatáu i elusennau gynllunio'n fwy effeithiol ac mae pob cyfraniad yn cyfrif.

Canllaw i apeliadau cyllido torfol
Cyllid Cynaliadwy

Canllaw i apeliadau cyllido torfol

Yn 2019, roedd cyllid torfol yn cynrychioli £68.7m o roddion y DU. Does dim digon o elusennau'n manteisio ar yr hyder y mae'n ei ennyn a'r tryloywder o ran ble mae rhoddion yn mynd.

Codi Arian- Rhoddion
Cyllid Cynaliadwy

Codi Arian- Rhoddion

Mae codi arian yn ffordd bwysig o gael arian ar gyfer eich mudiad. Mae sawl ffordd o godi arian gan unigolion.

Cadw gwirfoddolwyr yn ddiogel
Gwirfoddoli

Cadw gwirfoddolwyr yn ddiogel

Mae asesu a rheoli risg yn rhan hanfodol o ‘ddyletswydd gofal’ bob dydd i wirfoddolwyr.

Creu polisi gwirfoddoli
Gwirfoddoli

Creu polisi gwirfoddoli

Mae’r daflen wybodaeth hon ar gyfer mudiadau sydd wedi canfod rôl i wirfoddolwyr ac sy’n barod i ddatblygu eu polisïaugwirfoddoli.

Gwirfoddolwyr ac Yswiriant
Gwirfoddoli

Gwirfoddolwyr ac Yswiriant

Mae’r daflen wybodaeth hon yn amlinellu’r mathau gwahanol o yswiriant y gellir eu cael ar gyfer gwirfoddolwyr a ble arall y gallwch fynd i gael rhagor o wybodaeth.

Statws elusennol
Llywodraethu Da

Statws elusennol

Beth yw elusen? Beth yw manteision bod yn elusen gofrestredig?

Sut i ddefnyddio Canllaw Codi Arian Ar-lein Localgiving
Cyllid Cynaliadwy

Sut i ddefnyddio Canllaw Codi Arian Ar-lein Localgiving

Mae’r canllaw yma wedi cael ei gynllunio i helpu sefydliadau ledled Cymru i elwa o godi arian ar-lein a defnyddio hynny i greu ffrwd incwm newydd.

Canllaw Codi Arian Ar-lein
Cyllid Cynaliadwy

Canllaw Codi Arian Ar-lein

Nod y canllaw yma yw helpu sefydliadau ledled Cymru i elwa o godi arian ar-lein a’i sefydlu fel ffrwd newydd o incwm.