Cadw Cyfrifon Sylfaenol
Cyllid Cynaliadwy

Cadw Cyfrifon Sylfaenol

Rhaid i bob mudiad gadw cofnodion o’u trafodion ariannol ac efallai y bydd y Comisiwn Elusennau (os yw’r mudiad yn elusen gofrestredig) a/neu CThEM yn gofyn am archwilio’r trafodion hyn.

Cadw Cyfrifon Sylfaenol
Cadw cofnodion ar gyfer prosiectau a gyllidir gan Ewrop
Cyllid Cynaliadwy

Cadw cofnodion ar gyfer prosiectau a gyllidir gan Ewrop

Mae’r canllaw hwn yn cynnig cyngor ac awgrymiadau ymarferol ar gadw cofnodion i helpu i sicrhau y gall prosiectau a gyllidir gan y cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd gydymffurfio â gofynion eu cyllid.

Cadw cofnodion ar gyfer prosiectau a gyllidir gan Ewrop
Defnyddio amser gwirfoddolwyr fel arian cyfatebol
Cyllid Cynaliadwy

Defnyddio amser gwirfoddolwyr fel arian cyfatebol

Gellir defnyddio gweithgaredd gwirfoddol di-dâl fel ffynhonnell arian cyfatebol o fath arall ar gyfer prosiectau sy’n derbyn cyllid gan raglenni Cronfa Strwythurol Ewropeaidd yng Nghymru.

Defnyddio amser gwirfoddolwyr fel arian cyfatebol
Cronfeydd Trawswladol
Cyllid Cynaliadwy

Cronfeydd Trawswladol

Yn ogystal â’r Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd (ESIFs), mae gan Gymru fynediad hefyd at nifer o raglenni cyllido Ewropeaidd eraill.

Cronfeydd Trawswladol
Canlyniadau Meddal a Phrosiectau a gyllidir gan Ewrop
Cyllid Cynaliadwy

Canlyniadau Meddal a Phrosiectau a gyllidir gan Ewrop

Canlyniadau meddal yw’r canlyniadau y mae prosiectau’n eu cyflawni na ellir eu mesur yn yr un ffordd â chanlyniadau caled, megis cymwysterau neu gyflogaeth.

Canlyniadau Meddal a Phrosiectau a gyllidir gan Ewrop
Buddsoddi cymunedol
Cyllid Cynaliadwy

Buddsoddi cymunedol

Mae buddsoddi cymunedol yn ddull y gall cymunedau ei ddefnyddio i fuddsoddi cyfalaf mewn mentrau busnes sy’n creu budd cymdeithasol a chymunedol.

Buddsoddi cymunedol
Trosglwyddo Asedau Cymunedol
Cyllid Cynaliadwy

Trosglwyddo Asedau Cymunedol

Trosglwyddo Asedau Cymunedol (CAT) yw’r broses y mae cyrff cyhoeddus yn ei dilyn i drosglwyddo rheolaeth o’u tir, adeiladau a/neu wasanaethau i fudiad cymunedol.

Trosglwyddo Asedau Cymunedol
Cronfeydd strwythurol a buddsoddi Ewropeaidd 2014 - 2020
Cyllid Cynaliadwy

Cronfeydd strwythurol a buddsoddi Ewropeaidd 2014 - 2020

Mae’r daflen wybodaeth hon yn rhoi cyflwyniad i gylch presennol Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd 2014-2020.

Cronfeydd strwythurol a buddsoddi Ewropeaidd 2014 - 2020
Costau Cysylltiedig â Chronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014-2020
Cyllid Cynaliadwy

Costau Cysylltiedig â Chronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014-2020

Rhaid i bob cost sy’n gysylltiedig ag unrhyw weithgaredd a gyllidir naill ai gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) neu Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) fod yn gymwys.

Costau Cysylltiedig â Chronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014-2020
Arian Cyfatebol
Cyllid Cynaliadwy

Arian Cyfatebol

Ni chaniateir i brosiectau dderbyn eu holl arian o Gronfeydd Strwythurol.

Arian Cyfatebol
Gwladwriaethol ar gyfer Gwybodaeth am Gymorth mudiadau trydydd sector
Cyllid Cynaliadwy

Gwladwriaethol ar gyfer Gwybodaeth am Gymorth mudiadau trydydd sector

Diben rheolau cymorth gwladwriaethol yr Undeb Ewropeaidd yw rheoleiddio cystadleuaeth er mwyn sicrhau chwarae teg yn y farchnad sengl Ewropeaidd.

Gwladwriaethol ar gyfer Gwybodaeth am Gymorth mudiadau trydydd sector
Rheoli adeiladau -Gweithrediadau bob dydd (2)
Cyllid Cynaliadwy

Rheoli adeiladau -Gweithrediadau bob dydd (2)

Bwriad y daflen wybodaeth hon yw rhoi trosolwg o’r prif bethau y bydd angen i reolwyr adeiladau cymunedol eu hystyried mewn perthynas â rhedeg eu hadeilad(au) o ddydd-i-ddydd.

Rheoli adeiladau -Gweithrediadau bob dydd (2)