Addas ar gyfer cyllido

Addas ar gyfer cyllido

Cyn dechrau ymgeisio am gyllid, mae’n bwysig edrych ar eich mudiad o safbwynt rhywun o’r tu allan a gofyn rhai cwestiynau i chi’ch hun ynghylch y ffordd y caiff eich mudiad ei redeg.

Addas ar gyfer cyllido
Adennill Costau Llawn

Adennill Costau Llawn

Mae adennill costau llawn yn golygu adennill neu gyllido costau llawn prosiect neu wasanaeth.

Adennill Costau Llawn
Arian Cyfatebol

Arian Cyfatebol

Ni chaniateir i brosiectau dderbyn eu holl arian o Gronfeydd Strwythurol.

Arian Cyfatebol
Benthyciadau

Benthyciadau

Mae gallu’r trydydd sector i gael cyllid drwy fenthyciadau, a hygyrchedd y cyllid hwnnw i’r sector wedi cynyddu’n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf.

Benthyciadau
Buddsoddi cymunedol

Buddsoddi cymunedol

Mae buddsoddi cymunedol yn ddull y gall cymunedau ei ddefnyddio i fuddsoddi cyfalaf mewn mentrau busnes sy’n creu budd cymdeithasol a chymunedol.

Buddsoddi cymunedol
Cadw cofnodion ar gyfer prosiectau a gyllidir gan Ewrop

Cadw cofnodion ar gyfer prosiectau a gyllidir gan Ewrop

Mae’r canllaw hwn yn cynnig cyngor ac awgrymiadau ymarferol ar gadw cofnodion i helpu i sicrhau y gall prosiectau a gyllidir gan y cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd gydymffurfio â gofynion eu cyllid.

Cadw cofnodion ar gyfer prosiectau a gyllidir gan Ewrop
Cadw Cyfrifon Sylfaenol

Cadw Cyfrifon Sylfaenol

Rhaid i bob mudiad gadw cofnodion o’u trafodion ariannol ac efallai y bydd y Comisiwn Elusennau (os yw’r mudiad yn elusen gofrestredig) a/neu CThEM yn gofyn am archwilio’r trafodion hyn.

Cadw Cyfrifon Sylfaenol
Canllaw Codi Arian Ar-lein

Canllaw Codi Arian Ar-lein

Nod y canllaw yma yw helpu sefydliadau ledled Cymru i elwa o godi arian ar-lein a’i sefydlu fel ffrwd newydd o incwm.

Canllaw Codi Arian Ar-lein
Canllaw i apeliadau cyllido torfol

Canllaw i apeliadau cyllido torfol

Yn 2019, roedd cyllid torfol yn cynrychioli £68.7m o roddion y DU. Does dim digon o elusennau'n manteisio ar yr hyder y mae'n ei ennyn a'r tryloywder o ran ble mae rhoddion yn mynd.

Canllaw i apeliadau cyllido torfol
Canllaw i ddenu rhoddwyr rheolaidd

Canllaw i ddenu rhoddwyr rheolaidd

Mae incwm misol dibynadwy a sefydlog yn caniatáu i elusennau gynllunio'n fwy effeithiol ac mae pob cyfraniad yn cyfrif.

Canllaw i ddenu rhoddwyr rheolaidd
Canllaw i godi ymwybyddiaeth, datblygu rhwydwaith ac annog ymgysylltu

Canllaw i godi ymwybyddiaeth, datblygu rhwydwaith ac annog ymgysylltu

Mae'n hanfodol i elusen sicrhau bod pobl yn ymwybodol o'r hyn y mae'n ei wneud.

Canllaw i godi ymwybyddiaeth, datblygu rhwydwaith ac annog ymgysylltu
Canllaw i godwyr arian

Canllaw i godwyr arian

Gall unigolion ymgymryd â her codi arian, gan greu eu tudalen ar-lein eu hunain i ddenu rhoddion.

Canllaw i godwyr arian