Gwerth Economaidd Gwirfoddolwyr
Gwirfoddoli

Gwerth Economaidd Gwirfoddolwyr

Mae gwirfoddolwyr yn gwneud cyfraniad sylweddol, mewn oriau heb dâl, i economi Cymru.

Gwerth Economaidd Gwirfoddolwyr
Gyrwyr Gwirfoddol
Gwirfoddoli

Gyrwyr Gwirfoddol

Mae’r rhan fwyaf o’r wybodaeth yn y ddogfen hon yn ymwneud â ‘gyrwyr gwirfoddol’, h.y. gwirfoddolwyr y mae eu gweithgaredd gwirfoddoli yn golygu eu bod yn ysgwyddo rôl gyrrwr.

Gyrwyr Gwirfoddol
Hybu’r Gymraeg drwy Wirfoddoli
Gwirfoddoli

Hybu’r Gymraeg drwy Wirfoddoli

Yng Nghymru, mae gan y Gymraeg statws swyddogol sy’n golygu na ddylid ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg.

Hybu’r Gymraeg drwy Wirfoddoli
Polisi Treuliau Enghreifftiol
Gwirfoddoli

Polisi Treuliau Enghreifftiol

Dogfen dempled yw hon. Gwnewch newidiadau a'i defnyddio fel sy'n briodol. Awgrymwn eich bod yn ychwanegu eich logo a'ch brandio eich hun at y ddogfen.

Polisi Treuliau Enghreifftiol
Cytundeb Enghreifftiol ar gyfer Gwirfoddolwyr
Gwirfoddoli

Cytundeb Enghreifftiol ar gyfer Gwirfoddolwyr

Mae’r sampl hyn o gytundebau gwirfoddolwyr yn fan cychwyn i’ch helpu i ddrafftio un sy’n addas ar gyfer eich mudiad. Mae croeso ichi eu haddasu i weddu’ch gofynion.

Cytundeb Enghreifftiol ar gyfer Gwirfoddolwyr
Denu gwirfoddolwyr sy’n siarad Cymraeg
Gwirfoddoli

Denu gwirfoddolwyr sy’n siarad Cymraeg

Mae’r daflen wybodaeth hon yn cynnig syniadau ymarferol ar sut i ddenu gwirfoddolwyr Cymraeg eu hiaith i’ch mudiad.

Denu gwirfoddolwyr sy’n siarad Cymraeg
Polisi Gwirfoddoli Enghreifftiol
Gwirfoddoli

Polisi Gwirfoddoli Enghreifftiol

Mae’r polisi gwirfoddoli hwn yn amlinellu’r egwyddorion a’r arferion yr ydym yn eu dilyn i gynnwys gwirfoddolwyr ac mae’n berthnasol i’r staff, y gwirfoddolwyr a’r ymddiriedolwyr o fewn y mudiad.

Polisi Gwirfoddoli Enghreifftiol
Recriwtio, Dethol a Chynefino Gwirfoddolwyr
Gwirfoddoli

Recriwtio, Dethol a Chynefino Gwirfoddolwyr

Cyn cynnwys gwirfoddolwyr, mae’n werth treulio ychydig o amser yn ystyried sut i’w cynnwys orau yn eich mudiad.

Recriwtio, Dethol a Chynefino Gwirfoddolwyr
Gwirfoddolwyr a’r Gyfraith
Gwirfoddoli

Gwirfoddolwyr a’r Gyfraith

Nid oes gan wirfoddolwyr statws cyfreithiol yng Nghyfraith y DU; yn wahanol i staff cyflogedig, nid oes ganddyn nhw hawliau cyflogaeth.

Gwirfoddolwyr a’r Gyfraith
Templed Disgrifiad Rôl Gwirfoddolwr
Gwirfoddoli

Templed Disgrifiad Rôl Gwirfoddolwr

Dogfen dempled yw hon, i’w diwygio a’i defnyddio fel y bo’n briodol. Awgrymwn eich bod yn ei pharatoi gyda’ch logo a’ch brandio eich hun.

Templed Disgrifiad Rôl Gwirfoddolwr
Gwirfoddoli a llacio’r cyfyngiadau symud
Gwirfoddoli

Gwirfoddoli a llacio’r cyfyngiadau symud

Meddwl am ailddechrau gwirfoddoli - rhai agweddau y byddwch chi angen eu hystyried.

Gwirfoddoli a llacio’r cyfyngiadau symud
Rheoli pryderon sy'n ymwneud â gwirfoddolwyr
Gwirfoddoli

Rheoli pryderon sy'n ymwneud â gwirfoddolwyr

Mae’r daflen wybodaeth hon yn darparu arweiniad ar sut i ymateb i bryderon yn ymwneud â gwirfoddolwyr.

Rheoli pryderon sy'n ymwneud â gwirfoddolwyr