Asesiadau risg - gwirfoddolwyr syn gweithio o gartref
Gwirfoddoli

Asesiadau risg - gwirfoddolwyr syn gweithio o gartref

Mae’r daflen wybodaeth hon yn amlinellu’r ystyriaethau y dylai eich mudiad eu gwneud os yw gwirfoddolwyr wedi’u lleoli gartref.

Asesiadau risg - gwirfoddolwyr syn gweithio o gartref
Cadw gwirfoddolwyr yn ddiogel
Gwirfoddoli

Cadw gwirfoddolwyr yn ddiogel

Mae asesu a rheoli risg yn rhan hanfodol o ‘ddyletswydd gofal’ bob dydd i wirfoddolwyr.

Cadw gwirfoddolwyr yn ddiogel
Creu polisi gwirfoddoli
Gwirfoddoli

Creu polisi gwirfoddoli

Mae’r daflen wybodaeth hon ar gyfer mudiadau sydd wedi canfod rôl i wirfoddolwyr ac sy’n barod i ddatblygu eu polisïaugwirfoddoli.

Creu polisi gwirfoddoli
Cynnwys Gwirfoddolwyr lfanc
Gwirfoddoli

Cynnwys Gwirfoddolwyr lfanc

Mae gwirfoddoli yn galluogi pobl ifanc i deimlo’n rhan o’u cymuned a theimlo’u bod yn cael eu cynnwys yn fwy.

Cynnwys Gwirfoddolwyr lfanc
Datblygu strategaeth wirfoddoli
Gwirfoddoli

Datblygu strategaeth wirfoddoli

Diben y daflen wybodaeth hon yw eich arwain drwy broses feddwl strwythuredig i’ch galluogi i lunio strategaeth gwirfoddolwyr.

Datblygu strategaeth wirfoddoli
Gwirfoddoli â Chymorth Cyflogwr
Gwirfoddoli

Gwirfoddoli â Chymorth Cyflogwr

Mae mathau di-ri o raglenni gwirfoddoli â chymorth cyflogwyr (ESV) i gynorthwyo cyflogeion i wirfoddoli, yn eu hamser eu hunain ac yn ystod amser gwaith.

Gwirfoddoli â Chymorth Cyflogwr
Gwirfoddoli a llacio’r cyfyngiadau symud
Gwirfoddoli

Gwirfoddoli a llacio’r cyfyngiadau symud

Meddwl am ailddechrau gwirfoddoli - rhai agweddau y byddwch chi angen eu hystyried.

Gwirfoddoli a llacio’r cyfyngiadau symud
Gwirfoddolwyr ac Yswiriant
Gwirfoddoli

Gwirfoddolwyr ac Yswiriant

Mae’r daflen wybodaeth hon yn amlinellu’r mathau gwahanol o yswiriant y gellir eu cael ar gyfer gwirfoddolwyr a ble arall y gallwch fynd i gael rhagor o wybodaeth.

Gwirfoddolwyr ac Yswiriant
Meddwl am Wirfoddoli
Gwirfoddoli

Meddwl am Wirfoddoli

Mae gwirfoddoli’n galw am rywfaint o ymrwymiad a chyfrifoldeb personol ond mae hefyd yn dod â boddhad ac ymdeimlad o fod wedi cyflawni rhywbeth.

Meddwl am Wirfoddoli
Rheoli pryderon sy'n ymwneud â gwirfoddolwyr
Gwirfoddoli

Rheoli pryderon sy'n ymwneud â gwirfoddolwyr

Mae’r daflen wybodaeth hon yn darparu arweiniad ar sut i ymateb i bryderon yn ymwneud â gwirfoddolwyr.

Rheoli pryderon sy'n ymwneud â gwirfoddolwyr
Rheoli ymadawiadau gwirfoddolwyr
Gwirfoddoli

Rheoli ymadawiadau gwirfoddolwyr

Mae’r daflen wybodaeth hon yn esbonio’r dulliau o reoli ymadawiadau gwirfoddolwyr mewn modd sensitif a chlir sy’n dangos parch.

Rheoli ymadawiadau gwirfoddolwyr
Sut i sicrhau bodlonrwydd gwirfoddolwyr
Gwirfoddoli

Sut i sicrhau bodlonrwydd gwirfoddolwyr

Mae’n bwysig bod gwirfoddolwyr yn teimlo’u bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u cefnogi.

Sut i sicrhau bodlonrwydd gwirfoddolwyr