Polisi Iechyd a Diogelwch

Polisi Iechyd a Diogelwch

Templed o ddogfen yw hwn, i’w ddiwygio a’i ddefnyddio fel y bo’n briodol. Awgrymwn eich bod yn llunio’r ddogfen gyda’ch logo a’ch brandio eich hun.

Polisi Iechyd a Diogelwch
Ieithoedd a Fformatau hygyrch

Ieithoedd a Fformatau hygyrch

Mae’r ddogfen hon yn nodi’r hyn y dylai mudiadau ei wneud i sicrhau bod yr wybodaeth y maen nhw’n ei darparu yn hygyrch i bawb.

Ieithoedd a Fformatau hygyrch
Gwiriadau’r DBS A Hanes O Euogfarnau - arfer da

Gwiriadau’r DBS A Hanes O Euogfarnau - arfer da

Mae’r wybodaeth a ddarperir yn y daflen hon ar gyfer cyfarwyddyd yn unig. Nid yw’n amnewid am gyngor proffesiynol ac ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am golled o ganlyniad i unrhyw un sy’n gweithredu neu’n gwrthod gweithredu arno.

Gwiriadau’r DBS A Hanes O Euogfarnau - arfer da
Polisi Disgyblu ac Ymddygiad Cyflogeion

Polisi Disgyblu ac Ymddygiad Cyflogeion

Bwriadwyd yr enghraifft hon fel canllaw a dylid ei haddasu ar gyfer eich mudiad arbennig chi.

Polisi Disgyblu ac Ymddygiad Cyflogeion
Polisi Hawl i Wneud Cais Gweithio’n Hyblyg

Polisi Hawl i Wneud Cais Gweithio’n Hyblyg

Bwriadwyd yr enghraifft hon fel canllaw a dylid ei haddasu ar gyfer eich mudiad arbennig chi.

Polisi Hawl i Wneud Cais Gweithio’n Hyblyg
Polisi Bwlio ac Aflonyddu

Polisi Bwlio ac Aflonyddu

Bwriadwyd yr enghraifft hon fel canllaw a dylid ei haddasu ar gyfer eich mudiad arbennig chi.

Polisi Bwlio ac Aflonyddu
Polisi a Gweithdrefn Mamolaeth

Polisi a Gweithdrefn Mamolaeth

Canllaw yn unig yw hwn a dylid ei addasu ar gyfer eich mudiad.

Polisi a Gweithdrefn Mamolaeth
Polisi Dileu Swyddi

Polisi Dileu Swyddi

Canllaw yn unig yw hwn a dylid ei addasu ar gyfer eich mudiad.

Polisi Dileu Swyddi
Polisi Ymddeol

Polisi Ymddeol

Canllaw yn unig yw hwn a dylid ei addasu ar gyfer eich mudiad.

Polisi Ymddeol
Polisi Salwch

Polisi Salwch

Diben yr enghraifft hon yw cynnig canllawiau a dylid ei haddasu ar gyfer eich mudiad penodol.

Polisi Salwch
Llunio Datganiad Ysgrifenedig o Fanylion Cyflogaeth

Llunio Datganiad Ysgrifenedig o Fanylion Cyflogaeth

Mae’r enghraifft hon at ddibenion canllaw yn unig, a dylid ei haddasu fel y bo’n briodol i’ch mudiad penodol.

Llunio Datganiad Ysgrifenedig o Fanylion Cyflogaeth
Dysgu a Datblygu

Dysgu a Datblygu

Os ydych yn cyflogi staff yn eich mudiad, bydd y daflen wybodaeth hon yn rhoi arweiniad i chi ar sut i gefnogi eu dysgu a’u datblygiad.

Dysgu a Datblygu