Datganoli a Phwerau
Ymgysylltu a Dylanwadu

Datganoli a Phwerau

Mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am y swyddogaethau a’r pwerau a gaiff eu datganoli iddi gan y Goron ac mae ganddi gyllideb i weinyddu a darparu gwasanaethau cyhoeddus mewn ardaloedd datganoledig yng Nghymru.

Datganoli a Phwerau
Cael Clust i’ch Neges
Ymgysylltu a Dylanwadu

Cael Clust i’ch Neges

I gyflwyno ymgyrch effeithiol dros newid polisi yng Nghymru, mae angen meddwl yn ofalus cyn dechrau.

Cael Clust i’ch Neges
Sut i Gyflwyno Tystiolaeth a Rhoi Tystiolaeth Ar Lafar
Ymgysylltu a Dylanwadu

Sut i Gyflwyno Tystiolaeth a Rhoi Tystiolaeth Ar Lafar

Mae gan Senedd Cymru nifer o bwyllgorau y mae eu rolau’n ymwneud â chynnal ymchwiliadau i benderfyniadau polisi a wneir gan Lywodraeth Cymru neu archwilio deddfwriaeth newydd arfaethedig.

Sut i Gyflwyno Tystiolaeth a Rhoi Tystiolaeth Ar Lafar
Cynghorau Tref a Chymuned
Ymgysylltu a Dylanwadu

Cynghorau Tref a Chymuned

Mae gan gynghorau tref a chymuned bwerau dros faterion lleol iawn.

Cynghorau Tref a Chymuned
Creu Deddfwriaeth
Ymgysylltu a Dylanwadu

Creu Deddfwriaeth

Bydd y daflen wybodaeth hon yn esbonio sut y caiff deddf ei llunio yng Nghymru a sut gall y sector ddylanwadu ar hyn.

Creu Deddfwriaeth
Lansio Deiseb
Ymgysylltu a Dylanwadu

Lansio Deiseb

Mae cyflwyno deisebau i Senedd Cymru yn ffordd gymharol hawdd o sicrhau bod y mater sy’n bwysig i chi yn cael ei drafod gan wleidyddion ym Mae Caerdydd, ac yn cael ei osod yn gadarn ar yr agenda wleidyddol.

Lansio Deiseb
Comisiwn Senedd Cymru
Ymgysylltu a Dylanwadu

Comisiwn Senedd Cymru

Crëwyd Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru gan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

Comisiwn Senedd Cymru
Senedd Cymru a Llywodraeth Cymru
Ymgysylltu a Dylanwadu

Senedd Cymru a Llywodraeth Cymru

Senedd Cymru yw corff deddfwriaethol Cymru.

Senedd Cymru a Llywodraeth Cymru
Pwy sy’n fy Nghynrychioli?
Ymgysylltu a Dylanwadu

Pwy sy’n fy Nghynrychioli?

Mae’r daflen wybodaeth hon yn amlinellu gwahanol lefelau o sefydliadau a etholwyd yn ddemocrataidd yng Nghymru a fydd yn helpu pobl i ateb y cwestiwn ‘pwy sy’n fy nghynrychioli?’

Pwy sy’n fy Nghynrychioli?