Egwyddorion Cenedlaethol ar Gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd yng Nghymru

Egwyddorion Cenedlaethol ar Gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd yng Nghymru

Mae’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd yng Nghymru yn grŵp o ddeng egwyddor ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd a defnyddwyr gwasanaethau.

Egwyddorion Cenedlaethol ar Gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd yng Nghymru
Cyfryngau Cymdeithasol

Cyfryngau Cymdeithasol

Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn sianel ryngweithiol, ddigidol sy’n hwyluso’r broses o greu neu rannu gwybodaeth, syniadau, diddordebau gyrfa, a mathau eraill o fynegiant drwy gymunedau a rhwydweithiau rhithwir. Mae llawer o gyfryngau traddodiadol yn cyflwyno gwybodaeth i gynulleidfaoedd ond yn rhoi ychydig iawn o allu iddynt roi eu barn ar fater.

Cyfryngau Cymdeithasol
Cylchlythyrau

Cylchlythyrau

Mae angen i chi ystyried nifer o gwestiynau cyn penderfynu llunio cylchlythyr. Dylai’r ateb i’r cwestiynau hyn bennu a chyfiawnhau amlder a phwrpas eich cylchlythyr.

Cylchlythyrau
Datblygu a Chynnal a Chadw Gwefannau

Datblygu a Chynnal a Chadw Gwefannau

Mae gwefan sy’n cael ei chynnal a chadw’n dda yn helpu i hyrwyddo’ch brand, eich gwaith a’ch cenhadaeth. Mae cynnal a chadw eich safle’n briodol yn helpu i sicrhau diogelwch y safle, yn cynyddu nifer yr ymwelwyr newydd, yn hybu traffig sy’n dychwelyd a mwy.

Datblygu a Chynnal a Chadw Gwefannau
Gweithio Gyda’r Cyfryngau

Gweithio Gyda’r Cyfryngau

Mae codi arian, cefnogaeth y cyhoedd ac enw da i gyd yn cael eu heffeithio gan sylw yn y cyfryngau. Beth allwch chi ei wneud i helpu mewn byd lle gall sylw yn y wasg lansio neu ddifetha eich mudiad?

Gweithio Gyda’r Cyfryngau
Cynllunio dulliau Marchnata a Chyfathrebu

Cynllunio dulliau Marchnata a Chyfathrebu

Cyn amlinellu eich dull marchnata, mae’n hollbwysig eich bod yn diffinio eich cynnyrch, gwasanaeth neu fudd. Dyma eich craidd a dylai’r holl weithgarwch marchnata fwydo’n uniongyrchol yn ôl i’r craidd hwn.

Cynllunio dulliau Marchnata a Chyfathrebu
Brandio

Brandio

Mewn cymdeithas sydd ag obsesiwn am ddelwedd, mae brandio’n fusnes mawr. Mae brand cydlynol sy’n cael ei gyfleu’n dda yn hanfodol i barhad mudiad.

Brandio
Cynllunio Ymgyrch

Cynllunio Ymgyrch

Bydd y daflen wybodaeth hon yn trafod y gwahaniaeth rhwng ymgyrchu a lobïo, ynghyd ag awgrymiadau ar sut dylai grwpiau’r trydydd sector gynllunio eu hymgyrch, ystyriaeth o Ganllawiau’r Comisiwn Elusennau ar y pwnc, a ble i gael rhagor o wybodaeth.

Cynllunio Ymgyrch
Datganoli a Phwerau

Datganoli a Phwerau

Mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am y swyddogaethau a’r pwerau a gaiff eu datganoli iddi gan y Goron ac mae ganddi gyllideb i weinyddu a darparu gwasanaethau cyhoeddus mewn ardaloedd datganoledig yng Nghymru.

Datganoli a Phwerau
Cael Clust i’ch Neges

Cael Clust i’ch Neges

I gyflwyno ymgyrch effeithiol dros newid polisi yng Nghymru, mae angen meddwl yn ofalus cyn dechrau.

Cael Clust i’ch Neges
Sut i Gyflwyno Tystiolaeth a Rhoi Tystiolaeth Ar Lafar

Sut i Gyflwyno Tystiolaeth a Rhoi Tystiolaeth Ar Lafar

Mae gan Senedd Cymru nifer o bwyllgorau y mae eu rolau’n ymwneud â chynnal ymchwiliadau i benderfyniadau polisi a wneir gan Lywodraeth Cymru neu archwilio deddfwriaeth newydd arfaethedig.

Sut i Gyflwyno Tystiolaeth a Rhoi Tystiolaeth Ar Lafar
Cynghorau Tref a Chymuned

Cynghorau Tref a Chymuned

Mae gan gynghorau tref a chymuned bwerau dros faterion lleol iawn.

Cynghorau Tref a Chymuned