Brandio
Ymgysylltu a Dylanwadu

Brandio

Mewn cymdeithas sydd ag obsesiwn am ddelwedd, mae brandio’n fusnes mawr. Mae brand cydlynol sy’n cael ei gyfleu’n dda yn hanfodol i barhad mudiad.

Brandio
Cael Clust i’ch Neges
Ymgysylltu a Dylanwadu

Cael Clust i’ch Neges

I gyflwyno ymgyrch effeithiol dros newid polisi yng Nghymru, mae angen meddwl yn ofalus cyn dechrau.

Cael Clust i’ch Neges
Comisiwn Senedd Cymru
Ymgysylltu a Dylanwadu

Comisiwn Senedd Cymru

Crëwyd Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru gan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

Comisiwn Senedd Cymru
Creu Deddfwriaeth
Ymgysylltu a Dylanwadu

Creu Deddfwriaeth

Bydd y daflen wybodaeth hon yn esbonio sut y caiff deddf ei llunio yng Nghymru a sut gall y sector ddylanwadu ar hyn.

Creu Deddfwriaeth
Cyfryngau Cymdeithasol
Ymgysylltu a Dylanwadu

Cyfryngau Cymdeithasol

Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn sianel ryngweithiol, ddigidol sy’n hwyluso’r broses o greu neu rannu gwybodaeth, syniadau, diddordebau gyrfa, a mathau eraill o fynegiant drwy gymunedau a rhwydweithiau rhithwir. Mae llawer o gyfryngau traddodiadol yn cyflwyno gwybodaeth i gynulleidfaoedd ond yn rhoi ychydig iawn o allu iddynt roi eu barn ar fater.

Cyfryngau Cymdeithasol
Cylchlythyrau
Ymgysylltu a Dylanwadu

Cylchlythyrau

Mae angen i chi ystyried nifer o gwestiynau cyn penderfynu llunio cylchlythyr. Dylai’r ateb i’r cwestiynau hyn bennu a chyfiawnhau amlder a phwrpas eich cylchlythyr.

Cylchlythyrau
Cynghorau Tref a Chymuned
Ymgysylltu a Dylanwadu

Cynghorau Tref a Chymuned

Mae gan gynghorau tref a chymuned bwerau dros faterion lleol iawn.

Cynghorau Tref a Chymuned
Cynllunio dulliau Marchnata a Chyfathrebu
Ymgysylltu a Dylanwadu

Cynllunio dulliau Marchnata a Chyfathrebu

Cyn amlinellu eich dull marchnata, mae’n hollbwysig eich bod yn diffinio eich cynnyrch, gwasanaeth neu fudd. Dyma eich craidd a dylai’r holl weithgarwch marchnata fwydo’n uniongyrchol yn ôl i’r craidd hwn.

Cynllunio dulliau Marchnata a Chyfathrebu
Cynllunio Ymgyrch
Ymgysylltu a Dylanwadu

Cynllunio Ymgyrch

Bydd y daflen wybodaeth hon yn trafod y gwahaniaeth rhwng ymgyrchu a lobïo, ynghyd ag awgrymiadau ar sut dylai grwpiau’r trydydd sector gynllunio eu hymgyrch, ystyriaeth o Ganllawiau’r Comisiwn Elusennau ar y pwnc, a ble i gael rhagor o wybodaeth.

Cynllunio Ymgyrch
Datblygu a Chynnal a Chadw Gwefannau
Ymgysylltu a Dylanwadu

Datblygu a Chynnal a Chadw Gwefannau

Mae gwefan sy’n cael ei chynnal a chadw’n dda yn helpu i hyrwyddo’ch brand, eich gwaith a’ch cenhadaeth. Mae cynnal a chadw eich safle’n briodol yn helpu i sicrhau diogelwch y safle, yn cynyddu nifer yr ymwelwyr newydd, yn hybu traffig sy’n dychwelyd a mwy.

Datblygu a Chynnal a Chadw Gwefannau
Datganoli a Phwerau
Ymgysylltu a Dylanwadu

Datganoli a Phwerau

Mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am y swyddogaethau a’r pwerau a gaiff eu datganoli iddi gan y Goron ac mae ganddi gyllideb i weinyddu a darparu gwasanaethau cyhoeddus mewn ardaloedd datganoledig yng Nghymru.

Datganoli a Phwerau
Gweithio Gyda’r Cyfryngau
Ymgysylltu a Dylanwadu

Gweithio Gyda’r Cyfryngau

Mae codi arian, cefnogaeth y cyhoedd ac enw da i gyd yn cael eu heffeithio gan sylw yn y cyfryngau. Beth allwch chi ei wneud i helpu mewn byd lle gall sylw yn y wasg lansio neu ddifetha eich mudiad?

Gweithio Gyda’r Cyfryngau