Cynnwys Gwirfoddolwyr lfanc
Gwirfoddoli

Cynnwys Gwirfoddolwyr lfanc

Mae gwirfoddoli yn galluogi pobl ifanc i deimlo’n rhan o’u cymuned a theimlo’u bod yn cael eu cynnwys yn fwy.

Cynnwys Gwirfoddolwyr lfanc
Asesiadau risg - gwirfoddolwyr syn gweithio o gartref
Gwirfoddoli

Asesiadau risg - gwirfoddolwyr syn gweithio o gartref

Mae’r daflen wybodaeth hon yn amlinellu’r ystyriaethau y dylai eich mudiad eu gwneud os yw gwirfoddolwyr wedi’u lleoli gartref.

Asesiadau risg - gwirfoddolwyr syn gweithio o gartref
Sut i sicrhau bodlonrwydd gwirfoddolwyr
Gwirfoddoli

Sut i sicrhau bodlonrwydd gwirfoddolwyr

Mae’n bwysig bod gwirfoddolwyr yn teimlo’u bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u cefnogi.

Sut i sicrhau bodlonrwydd gwirfoddolwyr
Gwirfoddoli â Chymorth Cyflogwr
Gwirfoddoli

Gwirfoddoli â Chymorth Cyflogwr

Mae mathau di-ri o raglenni gwirfoddoli â chymorth cyflogwyr (ESV) i gynorthwyo cyflogeion i wirfoddoli, yn eu hamser eu hunain ac yn ystod amser gwaith.

Gwirfoddoli â Chymorth Cyflogwr
Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a Recriwtio Mwy Diogel
Llywodraethu Da

Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a Recriwtio Mwy Diogel

Mae’n hanfodol bod mudiadau trydydd sector yn cynnal gwiriadau cefndirol priodol ar staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr.

Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a Recriwtio Mwy Diogel
Diogelu data a GPDR
Llywodraethu Da

Diogelu data a GPDR

Os ydych yn gweithio neu’n gwirfoddoli i fudiad neu fusnes sy’n prosesu data personol, yna mae’n debygol y bydd angen i chi gydymffurfio â’r GDPR.

Diogelu data a GPDR
Canllaw i godwyr arian
Cyllid Cynaliadwy

Canllaw i godwyr arian

Gall unigolion ymgymryd â her codi arian, gan greu eu tudalen ar-lein eu hunain i ddenu rhoddion.

Canllaw i godwyr arian
Canllaw i godi ymwybyddiaeth, datblygu rhwydwaith ac annog ymgysylltu
Cyllid Cynaliadwy

Canllaw i godi ymwybyddiaeth, datblygu rhwydwaith ac annog ymgysylltu

Mae'n hanfodol i elusen sicrhau bod pobl yn ymwybodol o'r hyn y mae'n ei wneud.

Canllaw i godi ymwybyddiaeth, datblygu rhwydwaith ac annog ymgysylltu
Canllaw i ddenu rhoddwyr rheolaidd
Cyllid Cynaliadwy

Canllaw i ddenu rhoddwyr rheolaidd

Mae incwm misol dibynadwy a sefydlog yn caniatáu i elusennau gynllunio'n fwy effeithiol ac mae pob cyfraniad yn cyfrif.

Canllaw i ddenu rhoddwyr rheolaidd
Canllaw i apeliadau cyllido torfol
Cyllid Cynaliadwy

Canllaw i apeliadau cyllido torfol

Yn 2019, roedd cyllid torfol yn cynrychioli £68.7m o roddion y DU. Does dim digon o elusennau'n manteisio ar yr hyder y mae'n ei ennyn a'r tryloywder o ran ble mae rhoddion yn mynd.

Canllaw i apeliadau cyllido torfol
Codi Arian- Rhoddion
Cyllid Cynaliadwy

Codi Arian- Rhoddion

Mae codi arian yn ffordd bwysig o gael arian ar gyfer eich mudiad. Mae sawl ffordd o godi arian gan unigolion.

Codi Arian- Rhoddion
Cadw gwirfoddolwyr yn ddiogel
Gwirfoddoli

Cadw gwirfoddolwyr yn ddiogel

Mae asesu a rheoli risg yn rhan hanfodol o ‘ddyletswydd gofal’ bob dydd i wirfoddolwyr.

Cadw gwirfoddolwyr yn ddiogel