Canlyniadau Meddal a Phrosiectau a gyllidir gan Ewrop
Cyllid Cynaliadwy

Canlyniadau Meddal a Phrosiectau a gyllidir gan Ewrop

Canlyniadau meddal yw’r canlyniadau y mae prosiectau’n eu cyflawni na ellir eu mesur yn yr un ffordd â chanlyniadau caled, megis cymwysterau neu gyflogaeth.

Canlyniadau Meddal a Phrosiectau a gyllidir gan Ewrop
Codi Arian - Digwyddiadau
Cyllid Cynaliadwy

Codi Arian - Digwyddiadau

Mae digwyddiadau yn ffyrdd cyhoeddus iawn o godi arian a gallant fod yn gyfle gwerthfawr i godi proffil eich elusen yn ogystal â chodi arian.

Codi Arian - Digwyddiadau
Codi Arian- Cymynroddion
Cyllid Cynaliadwy

Codi Arian- Cymynroddion

Mae’r farchnad codi arian drwy gymynroddion yn tyfu’n gyflym yng Nghymru, gan fod o fudd i elusennau mawr a bach.

Codi Arian- Cymynroddion
Codi Arian- Rhoddion
Cyllid Cynaliadwy

Codi Arian- Rhoddion

Mae codi arian yn ffordd bwysig o gael arian ar gyfer eich mudiad. Mae sawl ffordd o godi arian gan unigolion.

Codi Arian- Rhoddion
Costau Cysylltiedig â Chronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014-2020
Cyllid Cynaliadwy

Costau Cysylltiedig â Chronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014-2020

Rhaid i bob cost sy’n gysylltiedig ag unrhyw weithgaredd a gyllidir naill ai gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) neu Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) fod yn gymwys.

Costau Cysylltiedig â Chronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014-2020
Cronfeydd strwythurol a buddsoddi Ewropeaidd 2014 - 2020
Cyllid Cynaliadwy

Cronfeydd strwythurol a buddsoddi Ewropeaidd 2014 - 2020

Mae’r daflen wybodaeth hon yn rhoi cyflwyniad i gylch presennol Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd 2014-2020.

Cronfeydd strwythurol a buddsoddi Ewropeaidd 2014 - 2020
Cronfeydd Trawswladol
Cyllid Cynaliadwy

Cronfeydd Trawswladol

Yn ogystal â’r Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd (ESIFs), mae gan Gymru fynediad hefyd at nifer o raglenni cyllido Ewropeaidd eraill.

Cronfeydd Trawswladol
Cronfeydd wrth gefn
Cyllid Cynaliadwy

Cronfeydd wrth gefn

Sicrhau bod gennych bolisi cronfeydd wrth gefn da.

Cronfeydd wrth gefn
Cyflwyniad i Dendro
Cyllid Cynaliadwy

Cyflwyniad i Dendro

Bwriad y daflen wybodaeth hon yw rhoi darlun cryno o dendro a’r materion y dylai mudiadau trydydd sector eu hystyried cyn penderfynu tendro.

Cyflwyniad i Dendro
Cyflwyniad i Gaffael
Cyllid Cynaliadwy

Cyflwyniad i Gaffael

Mae’r mwyafrif o fudiadau trydydd sector sy’n cyflenwi contractau yn gwneud hynny ar gyfer y sector cyhoeddus. Bwriad y daflen wybodaeth hon yw rhoi darlun cryno o gaffael yn y sector cyhoeddus.

Cyflwyniad i Gaffael
Cyflwyniad i Rodd Cymorth
Cyllid Cynaliadwy

Cyflwyniad i Rodd Cymorth

Mae Rhodd Cymorth yn galluogi mudiadau elusennol i hawlio 25% ychwanegol o werth rhodd gan y llywodraeth.

Cyflwyniad i Rodd Cymorth
Datblygu Tendr Llwyddiannus
Cyllid Cynaliadwy

Datblygu Tendr Llwyddiannus

Mae contractau’n cael eu hennill, a’u colli, ar ansawdd y bidiau a gyflwynir felly mae gallu ysgrifennu tendr da yn hanfodol. Bwriad y daflen wybodaeth hon yw rhoi darlun cryno o sut mae datblygu tendr llwyddiannus.

Datblygu Tendr Llwyddiannus