Lansio Deiseb
Ymgysylltu a Dylanwadu

Lansio Deiseb

Mae cyflwyno deisebau i Senedd Cymru yn ffordd gymharol hawdd o sicrhau bod y mater sy’n bwysig i chi yn cael ei drafod gan wleidyddion ym Mae Caerdydd, ac yn cael ei osod yn gadarn ar yr agenda wleidyddol.

Lansio Deiseb
Pwy sy’n fy Nghynrychioli?
Ymgysylltu a Dylanwadu

Pwy sy’n fy Nghynrychioli?

Mae’r daflen wybodaeth hon yn amlinellu gwahanol lefelau o sefydliadau a etholwyd yn ddemocrataidd yng Nghymru a fydd yn helpu pobl i ateb y cwestiwn ‘pwy sy’n fy nghynrychioli?’

Pwy sy’n fy Nghynrychioli?
Senedd Cymru a Llywodraeth Cymru
Ymgysylltu a Dylanwadu

Senedd Cymru a Llywodraeth Cymru

Senedd Cymru yw corff deddfwriaethol Cymru.

Senedd Cymru a Llywodraeth Cymru
Sut i Gyflwyno Tystiolaeth a Rhoi Tystiolaeth Ar Lafar
Ymgysylltu a Dylanwadu

Sut i Gyflwyno Tystiolaeth a Rhoi Tystiolaeth Ar Lafar

Mae gan Senedd Cymru nifer o bwyllgorau y mae eu rolau’n ymwneud â chynnal ymchwiliadau i benderfyniadau polisi a wneir gan Lywodraeth Cymru neu archwilio deddfwriaeth newydd arfaethedig.

Sut i Gyflwyno Tystiolaeth a Rhoi Tystiolaeth Ar Lafar