Cyflwyniad i Gaffael
Cyllid Cynaliadwy

Cyflwyniad i Gaffael

Mae’r mwyafrif o fudiadau trydydd sector sy’n cyflenwi contractau yn gwneud hynny ar gyfer y sector cyhoeddus. Bwriad y daflen wybodaeth hon yw rhoi darlun cryno o gaffael yn y sector cyhoeddus.

Cyflwyniad i Gaffael
Polisi Disgyblu ac Ymddygiad Cyflogeion
Llywodraethu Da

Polisi Disgyblu ac Ymddygiad Cyflogeion

Bwriadwyd yr enghraifft hon fel canllaw a dylid ei haddasu ar gyfer eich mudiad arbennig chi.

Polisi Disgyblu ac Ymddygiad Cyflogeion
Polisi Hawl i Wneud Cais Gweithio’n Hyblyg
Llywodraethu Da

Polisi Hawl i Wneud Cais Gweithio’n Hyblyg

Bwriadwyd yr enghraifft hon fel canllaw a dylid ei haddasu ar gyfer eich mudiad arbennig chi.

Polisi Hawl i Wneud Cais Gweithio’n Hyblyg
Polisi Bwlio ac Aflonyddu
Llywodraethu Da

Polisi Bwlio ac Aflonyddu

Bwriadwyd yr enghraifft hon fel canllaw a dylid ei haddasu ar gyfer eich mudiad arbennig chi.

Polisi Bwlio ac Aflonyddu
Polisi a Gweithdrefn Mamolaeth
Llywodraethu Da

Polisi a Gweithdrefn Mamolaeth

Canllaw yn unig yw hwn a dylid ei addasu ar gyfer eich mudiad.

Polisi a Gweithdrefn Mamolaeth
Polisi Dileu Swyddi
Llywodraethu Da

Polisi Dileu Swyddi

Canllaw yn unig yw hwn a dylid ei addasu ar gyfer eich mudiad.

Polisi Dileu Swyddi
Polisi Ymddeol
Llywodraethu Da

Polisi Ymddeol

Canllaw yn unig yw hwn a dylid ei addasu ar gyfer eich mudiad.

Polisi Ymddeol
Hysbysebu Cyfleoedd Gwirfoddoli yn Ddwyieithog
Gwirfoddoli

Hysbysebu Cyfleoedd Gwirfoddoli yn Ddwyieithog

Canllawiau i fudiadau ar hysbysebu cyfleoedd gwirfoddoli yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Hysbysebu Cyfleoedd Gwirfoddoli yn Ddwyieithog
Polisi Salwch
Llywodraethu Da

Polisi Salwch

Diben yr enghraifft hon yw cynnig canllawiau a dylid ei haddasu ar gyfer eich mudiad penodol.

Polisi Salwch
Llunio Datganiad Ysgrifenedig o Fanylion Cyflogaeth
Llywodraethu Da

Llunio Datganiad Ysgrifenedig o Fanylion Cyflogaeth

Mae’r enghraifft hon at ddibenion canllaw yn unig, a dylid ei haddasu fel y bo’n briodol i’ch mudiad penodol.

Llunio Datganiad Ysgrifenedig o Fanylion Cyflogaeth
Dysgu a Datblygu
Llywodraethu Da

Dysgu a Datblygu

Os ydych yn cyflogi staff yn eich mudiad, bydd y daflen wybodaeth hon yn rhoi arweiniad i chi ar sut i gefnogi eu dysgu a’u datblygiad.

Dysgu a Datblygu
Gweithio yn y Sector Gwirfoddol
Llywodraethu Da

Gweithio yn y Sector Gwirfoddol

Os ydych yn newydd i’r Sector Gwirfoddol neu os ydych yn ystyried gwneud cais am swydd yn y sector, yna gallai’r daflen wybodaeth hon fod yn ddefnyddiol.

Gweithio yn y Sector Gwirfoddol