Polisi Disgyblu ac Ymddygiad Cyflogeion
Llywodraethu Da

Polisi Disgyblu ac Ymddygiad Cyflogeion

Bwriadwyd yr enghraifft hon fel canllaw a dylid ei haddasu ar gyfer eich mudiad arbennig chi.

Polisi Disgyblu ac Ymddygiad Cyflogeion
Polisi Hawl i Wneud Cais Gweithio’n Hyblyg
Llywodraethu Da

Polisi Hawl i Wneud Cais Gweithio’n Hyblyg

Bwriadwyd yr enghraifft hon fel canllaw a dylid ei haddasu ar gyfer eich mudiad arbennig chi.

Polisi Hawl i Wneud Cais Gweithio’n Hyblyg
Polisi Bwlio ac Aflonyddu
Llywodraethu Da

Polisi Bwlio ac Aflonyddu

Bwriadwyd yr enghraifft hon fel canllaw a dylid ei haddasu ar gyfer eich mudiad arbennig chi.

Polisi Bwlio ac Aflonyddu
Polisi a Gweithdrefn Mamolaeth
Llywodraethu Da

Polisi a Gweithdrefn Mamolaeth

Canllaw yn unig yw hwn a dylid ei addasu ar gyfer eich mudiad.

Polisi a Gweithdrefn Mamolaeth
Polisi Dileu Swyddi
Llywodraethu Da

Polisi Dileu Swyddi

Canllaw yn unig yw hwn a dylid ei addasu ar gyfer eich mudiad.

Polisi Dileu Swyddi
Polisi Ymddeol
Llywodraethu Da

Polisi Ymddeol

Canllaw yn unig yw hwn a dylid ei addasu ar gyfer eich mudiad.

Polisi Ymddeol
Hysbysebu Cyfleoedd Gwirfoddoli yn Ddwyieithog
Gwirfoddoli

Hysbysebu Cyfleoedd Gwirfoddoli yn Ddwyieithog

Canllawiau i fudiadau ar hysbysebu cyfleoedd gwirfoddoli yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Hysbysebu Cyfleoedd Gwirfoddoli yn Ddwyieithog
Polisi Salwch
Llywodraethu Da

Polisi Salwch

Diben yr enghraifft hon yw cynnig canllawiau a dylid ei haddasu ar gyfer eich mudiad penodol.

Polisi Salwch
Llunio Datganiad Ysgrifenedig o Fanylion Cyflogaeth
Llywodraethu Da

Llunio Datganiad Ysgrifenedig o Fanylion Cyflogaeth

Mae’r enghraifft hon at ddibenion canllaw yn unig, a dylid ei haddasu fel y bo’n briodol i’ch mudiad penodol.

Llunio Datganiad Ysgrifenedig o Fanylion Cyflogaeth
Dysgu a Datblygu
Llywodraethu Da

Dysgu a Datblygu

Os ydych yn cyflogi staff yn eich mudiad, bydd y daflen wybodaeth hon yn rhoi arweiniad i chi ar sut i gefnogi eu dysgu a’u datblygiad.

Dysgu a Datblygu
Gweithio yn y Sector Gwirfoddol
Llywodraethu Da

Gweithio yn y Sector Gwirfoddol

Os ydych yn newydd i’r Sector Gwirfoddol neu os ydych yn ystyried gwneud cais am swydd yn y sector, yna gallai’r daflen wybodaeth hon fod yn ddefnyddiol.

Gweithio yn y Sector Gwirfoddol
Hysbysebu eich Swydd Wag
Llywodraethu Da

Hysbysebu eich Swydd Wag

Mae angen cymryd gofal mawr wrth chwilio am ymgeiswyr addas ac wrth hysbysebu swydd wag er mwyn sicrhau’r ymateb gorau am y gost leiaf i’r mudiad.

Hysbysebu eich Swydd Wag