Gweithio yn y Sector Gwirfoddol
Llywodraethu Da

Gweithio yn y Sector Gwirfoddol

Os ydych yn newydd i’r Sector Gwirfoddol neu os ydych yn ystyried gwneud cais am swydd yn y sector, yna gallai’r daflen wybodaeth hon fod yn ddefnyddiol.

Gweithio yn y Sector Gwirfoddol
Hysbysebu eich Swydd Wag
Llywodraethu Da

Hysbysebu eich Swydd Wag

Mae angen cymryd gofal mawr wrth chwilio am ymgeiswyr addas ac wrth hysbysebu swydd wag er mwyn sicrhau’r ymateb gorau am y gost leiaf i’r mudiad.

Hysbysebu eich Swydd Wag
Polisi a Gweithdrefn Tadolaeth
Llywodraethu Da

Polisi a Gweithdrefn Tadolaeth

Mae’r enghraifft hon at ddibenion canllaw yn unig, a dylid ei haddasu i siwtio eich mudiad penodol.

Polisi a Gweithdrefn Tadolaeth
Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr
Gwirfoddoli

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yw safon ansawdd y DU ar gyfer rheoli gwirfoddolwyr.

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr
Llunio Manyleb Swydd
Llywodraethu Da

Llunio Manyleb Swydd

Mae’r enghraifft hon at ddibenion canllaw yn unig, a dylid ei haddasu i siwtio eich mudiad penodol.

Llunio Manyleb Swydd
Polisi a Gweithdrefn Arfarnu
Llywodraethu Da

Polisi a Gweithdrefn Arfarnu

Diben yr enghraifft hon yw cynnig canllawiau a dylid ei haddasu ar gyfer eich mudiad penodol.

Polisi a Gweithdrefn Arfarnu
Polisi Chwythu’r Chwiban
Llywodraethu Da

Polisi Chwythu’r Chwiban

Mae’r enghraifft hon at ddibenion canllaw yn unig, a dylid ei haddasu ar gyfer eich mudiad penodol.

Polisi Chwythu’r Chwiban
Polisi a Gweithdrefn Mabwysiadu
Llywodraethu Da

Polisi a Gweithdrefn Mabwysiadu

Mae’r enghraifft hon at ddibenion canllaw yn unig, a dylid ei haddasu i siwtio eich mudiad penodol.

Polisi a Gweithdrefn Mabwysiadu
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
Llywodraethu Da

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae pob mudiad yn cynnwys amrywiaeth o bobl sy’n cyfrannu mewn nifer o ffyrdd, fel ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr a staff. Bydd pawb sy’n ymwneud â’r mudiad yn wahanol.

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
Polisi Cwynion Enghreifftiol
Gwirfoddoli

Polisi Cwynion Enghreifftiol

Mae’r enghraifft hon wedi ei llunio i fod yn ganllaw a dylid ei haddasu i weddu eich mudiad penodol chi.

Polisi Cwynion Enghreifftiol
Canllawliau Goruchwylio Model
Gwirfoddoli

Canllawliau Goruchwylio Model

Mae’r enghraifft hon wedi ei llunio i fod yn ganllaw a dylid ei haddasu i weddu eich mudiad penodol chi.

Canllawliau Goruchwylio Model
Polisi a Gweithdrefn Recriwtio a Dethol
Llywodraethu Da

Polisi a Gweithdrefn Recriwtio a Dethol

Bwriedir i’r enghraifft hon gael ei defnyddio fel arweiniad yn unig a dylid ei haddasu ar gyfer eich mudiad penodol chi.

Polisi a Gweithdrefn Recriwtio a Dethol