Canllaw i godi ymwybyddiaeth, datblygu rhwydwaith ac annog ymgysylltu
Cyllid Cynaliadwy

Canllaw i godi ymwybyddiaeth, datblygu rhwydwaith ac annog ymgysylltu

Mae'n hanfodol i elusen sicrhau bod pobl yn ymwybodol o'r hyn y mae'n ei wneud.

Canllaw i godi ymwybyddiaeth, datblygu rhwydwaith ac annog ymgysylltu
Canllaw i ddenu rhoddwyr rheolaidd
Cyllid Cynaliadwy

Canllaw i ddenu rhoddwyr rheolaidd

Mae incwm misol dibynadwy a sefydlog yn caniatáu i elusennau gynllunio'n fwy effeithiol ac mae pob cyfraniad yn cyfrif.

Canllaw i ddenu rhoddwyr rheolaidd
Canllaw i apeliadau cyllido torfol
Cyllid Cynaliadwy

Canllaw i apeliadau cyllido torfol

Yn 2019, roedd cyllid torfol yn cynrychioli £68.7m o roddion y DU. Does dim digon o elusennau'n manteisio ar yr hyder y mae'n ei ennyn a'r tryloywder o ran ble mae rhoddion yn mynd.

Canllaw i apeliadau cyllido torfol
Codi Arian- Rhoddion
Cyllid Cynaliadwy

Codi Arian- Rhoddion

Mae codi arian yn ffordd bwysig o gael arian ar gyfer eich mudiad. Mae sawl ffordd o godi arian gan unigolion.

Codi Arian- Rhoddion
Sut i ddefnyddio Canllaw Codi Arian Ar-lein Localgiving
Cyllid Cynaliadwy

Sut i ddefnyddio Canllaw Codi Arian Ar-lein Localgiving

Mae’r canllaw yma wedi cael ei gynllunio i helpu sefydliadau ledled Cymru i elwa o godi arian ar-lein a defnyddio hynny i greu ffrwd incwm newydd.

Sut i ddefnyddio Canllaw Codi Arian Ar-lein Localgiving
Canllaw Codi Arian Ar-lein
Cyllid Cynaliadwy

Canllaw Codi Arian Ar-lein

Nod y canllaw yma yw helpu sefydliadau ledled Cymru i elwa o godi arian ar-lein a’i sefydlu fel ffrwd newydd o incwm.

Canllaw Codi Arian Ar-lein
Codi Arian- Cymynroddion
Cyllid Cynaliadwy

Codi Arian- Cymynroddion

Mae’r farchnad codi arian drwy gymynroddion yn tyfu’n gyflym yng Nghymru, gan fod o fudd i elusennau mawr a bach.

Codi Arian- Cymynroddion
Codi Arian - Digwyddiadau
Cyllid Cynaliadwy

Codi Arian - Digwyddiadau

Mae digwyddiadau yn ffyrdd cyhoeddus iawn o godi arian a gallant fod yn gyfle gwerthfawr i godi proffil eich elusen yn ogystal â chodi arian.

Codi Arian - Digwyddiadau