Hybu’r Gymraeg drwy Wirfoddoli
Gwirfoddoli

Hybu’r Gymraeg drwy Wirfoddoli

Yng Nghymru, mae gan y Gymraeg statws swyddogol sy’n golygu na ddylid ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg.

Hybu’r Gymraeg drwy Wirfoddoli
Hysbysebu Cyfleoedd Gwirfoddoli yn Ddwyieithog
Gwirfoddoli

Hysbysebu Cyfleoedd Gwirfoddoli yn Ddwyieithog

Canllawiau i fudiadau ar hysbysebu cyfleoedd gwirfoddoli yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Hysbysebu Cyfleoedd Gwirfoddoli yn Ddwyieithog
Iaith Wirfoddoli Egluro’r Termau
Gwirfoddoli

Iaith Wirfoddoli Egluro’r Termau

Gall yr iaith rydyn ni’n ei defnyddio ynghylch gwirfoddoli fod yn ddryslyd. Weithiau, defnyddir gwahanol dermau yn gyfnewidiol. Mae gan rai termau ystyr penodol iawn, er enghraifft, yng nghyd-destun deddfwriaeth. Dyma ymdrech i egluro rhai termau sy’n berthnasol i wirfoddoli. Maen nhw wedi’u rhestru yn ôl trefn yr wyddor.

Iaith Wirfoddoli Egluro’r Termau
Meddwl am Wirfoddoli
Gwirfoddoli

Meddwl am Wirfoddoli

Mae gwirfoddoli’n galw am rywfaint o ymrwymiad a chyfrifoldeb personol ond mae hefyd yn dod â boddhad ac ymdeimlad o fod wedi cyflawni rhywbeth.

Meddwl am Wirfoddoli
Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ymhlith Gwirfoddolwyr
Gwirfoddoli

Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ymhlith Gwirfoddolwyr

Mae monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ymwneud â chasglu data sensitif am gefndiroedd gwirfoddolwyr.

Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ymhlith Gwirfoddolwyr
Polisi Cwynion Enghreifftiol
Gwirfoddoli

Polisi Cwynion Enghreifftiol

Mae’r enghraifft hon wedi ei llunio i fod yn ganllaw a dylid ei haddasu i weddu eich mudiad penodol chi.

Polisi Cwynion Enghreifftiol
Polisi Gwirfoddoli Enghreifftiol
Gwirfoddoli

Polisi Gwirfoddoli Enghreifftiol

Mae’r polisi gwirfoddoli hwn yn amlinellu’r egwyddorion a’r arferion yr ydym yn eu dilyn i gynnwys gwirfoddolwyr ac mae’n berthnasol i’r staff, y gwirfoddolwyr a’r ymddiriedolwyr o fewn y mudiad.

Polisi Gwirfoddoli Enghreifftiol
Polisi Treuliau Enghreifftiol
Gwirfoddoli

Polisi Treuliau Enghreifftiol

Dogfen dempled yw hon. Gwnewch newidiadau a'i defnyddio fel sy'n briodol. Awgrymwn eich bod yn ychwanegu eich logo a'ch brandio eich hun at y ddogfen.

Polisi Treuliau Enghreifftiol
Recriwtio, Dethol a Chynefino Gwirfoddolwyr
Gwirfoddoli

Recriwtio, Dethol a Chynefino Gwirfoddolwyr

Cyn cynnwys gwirfoddolwyr, mae’n werth treulio ychydig o amser yn ystyried sut i’w cynnwys orau yn eich mudiad.

Recriwtio, Dethol a Chynefino Gwirfoddolwyr
Rheoli pryderon sy'n ymwneud â gwirfoddolwyr
Gwirfoddoli

Rheoli pryderon sy'n ymwneud â gwirfoddolwyr

Mae’r daflen wybodaeth hon yn darparu arweiniad ar sut i ymateb i bryderon yn ymwneud â gwirfoddolwyr.

Rheoli pryderon sy'n ymwneud â gwirfoddolwyr
Rheoli ymadawiadau gwirfoddolwyr
Gwirfoddoli

Rheoli ymadawiadau gwirfoddolwyr

Mae’r daflen wybodaeth hon yn esbonio’r dulliau o reoli ymadawiadau gwirfoddolwyr mewn modd sensitif a chlir sy’n dangos parch.

Rheoli ymadawiadau gwirfoddolwyr
Sut i sicrhau bodlonrwydd gwirfoddolwyr
Gwirfoddoli

Sut i sicrhau bodlonrwydd gwirfoddolwyr

Mae’n bwysig bod gwirfoddolwyr yn teimlo’u bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u cefnogi.

Sut i sicrhau bodlonrwydd gwirfoddolwyr