Polisi a Gweithdrefn Tadolaeth
Llywodraethu Da

Polisi a Gweithdrefn Tadolaeth

Mae’r enghraifft hon at ddibenion canllaw yn unig, a dylid ei haddasu i siwtio eich mudiad penodol.

Polisi a Gweithdrefn Tadolaeth
Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr
Gwirfoddoli

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yw safon ansawdd y DU ar gyfer rheoli gwirfoddolwyr.

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr
Llunio Manyleb Swydd
Llywodraethu Da

Llunio Manyleb Swydd

Mae’r enghraifft hon at ddibenion canllaw yn unig, a dylid ei haddasu i siwtio eich mudiad penodol.

Llunio Manyleb Swydd
Polisi a Gweithdrefn Arfarnu
Llywodraethu Da

Polisi a Gweithdrefn Arfarnu

Diben yr enghraifft hon yw cynnig canllawiau a dylid ei haddasu ar gyfer eich mudiad penodol.

Polisi a Gweithdrefn Arfarnu
Polisi Chwythu’r Chwiban
Llywodraethu Da

Polisi Chwythu’r Chwiban

Mae’r enghraifft hon at ddibenion canllaw yn unig, a dylid ei haddasu ar gyfer eich mudiad penodol.

Polisi Chwythu’r Chwiban
Polisi a Gweithdrefn Mabwysiadu
Llywodraethu Da

Polisi a Gweithdrefn Mabwysiadu

Mae’r enghraifft hon at ddibenion canllaw yn unig, a dylid ei haddasu i siwtio eich mudiad penodol.

Polisi a Gweithdrefn Mabwysiadu
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
Llywodraethu Da

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae pob mudiad yn cynnwys amrywiaeth o bobl sy’n cyfrannu mewn nifer o ffyrdd, fel ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr a staff. Bydd pawb sy’n ymwneud â’r mudiad yn wahanol.

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
Polisi Cwynion Enghreifftiol
Gwirfoddoli

Polisi Cwynion Enghreifftiol

Mae’r enghraifft hon wedi ei llunio i fod yn ganllaw a dylid ei haddasu i weddu eich mudiad penodol chi.

Polisi Cwynion Enghreifftiol
Canllawliau Goruchwylio Model
Gwirfoddoli

Canllawliau Goruchwylio Model

Mae’r enghraifft hon wedi ei llunio i fod yn ganllaw a dylid ei haddasu i weddu eich mudiad penodol chi.

Canllawliau Goruchwylio Model
Polisi a Gweithdrefn Recriwtio a Dethol
Llywodraethu Da

Polisi a Gweithdrefn Recriwtio a Dethol

Bwriedir i’r enghraifft hon gael ei defnyddio fel arweiniad yn unig a dylid ei haddasu ar gyfer eich mudiad penodol chi.

Polisi a Gweithdrefn Recriwtio a Dethol
Cyfle Cyfartal ac Amrywiaeth
Llywodraethu Da

Cyfle Cyfartal ac Amrywiaeth

Canllaw yw'r enghraifft hon ac fe ddylid ei haddasu i gyd-fynd â’ch mudiad penodol chi.

Cyfle Cyfartal ac Amrywiaeth
Polisi a Gweithdrefn Gwyno
Llywodraethu Da

Polisi a Gweithdrefn Gwyno

Mae’r enghraifft hon wedi’i bwriadu fel arweiniad yn unig a dylid ei haddasu ar gyfer anghenion eich mudiad chi.

Polisi a Gweithdrefn Gwyno