Atal Twyll
Llywodraethu Da

Atal Twyll

Mae twyll yn golygu camddefnyddio asedau rhywun arall yn fwriadol er budd preifat.

Atal Twyll
Dirwyn i ben
Llywodraethu Da

Dirwyn i ben

Y camau ac opsiynau eraill

Dirwyn i ben
Egwyddorion Llywodraethu
Llywodraethu Da

Egwyddorion Llywodraethu

‘Llywodraethu’ yw’r term cyffredinol a ddefnyddir i ddisgrifio’r cyfrifoldebau cyfreithiol, goruchwylio a moesol sy’n deillio o fod yn ymddiriedolwr.

Egwyddorion Llywodraethu
Yswiriant
Llywodraethu Da

Yswiriant

Mae’n ddyletswydd gyffredinol ar aelodau corff llywodraethol i amddiffyn y mudiad, gan gynnwys trefnu yswiriant digonol ar ei gyfer.

Yswiriant
Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a Recriwtio Mwy Diogel
Llywodraethu Da

Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a Recriwtio Mwy Diogel

Mae’n hanfodol bod mudiadau trydydd sector yn cynnal gwiriadau cefndirol priodol ar staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr.

Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a Recriwtio Mwy Diogel
Diogelu data a GPDR
Llywodraethu Da

Diogelu data a GPDR

Os ydych yn gweithio neu’n gwirfoddoli i fudiad neu fusnes sy’n prosesu data personol, yna mae’n debygol y bydd angen i chi gydymffurfio â’r GDPR.

Diogelu data a GPDR
Statws elusennol
Llywodraethu Da

Statws elusennol

Beth yw elusen? Beth yw manteision bod yn elusen gofrestredig?

Statws elusennol
Cyfarfodydd cyffredinol blynyddol effeithiol
Llywodraethu Da

Cyfarfodydd cyffredinol blynyddol effeithiol

Mae’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (AGM) yn gyfarfod blynyddol ffurfiol gan aelodau cymdeithas, cwmni, elusen neu fudiad arall, at ddibenion cynnal etholiadau ac adrodd ar ddigwyddiadau’r flwyddyn.

Cyfarfodydd cyffredinol blynyddol effeithiol
Cyfansoddiad enghreifftiol ar gyfer sefydlu elusen fach
Llywodraethu Da

Cyfansoddiad enghreifftiol ar gyfer sefydlu elusen fach

Os ydych chi eisiau dechrau elusen fach, bydd angen cyfres o reolau arnoch sy’n esbonio beth mae’r elusen yn ei wneud a sut y caiff ei rhedeg.

Cyfansoddiad enghreifftiol ar gyfer sefydlu elusen fach
Iechyd a Diogelwch
Llywodraethu Da

Iechyd a Diogelwch

Cynlluniwyd y canllawiau hyn er mwyn eich cyflwyno chi, fel elusen neu fudiad sy’n gweithio gyda gwirfoddolwyr, i’ch cyfrifoldebau iechyd a diogelwch.

Iechyd a Diogelwch