Defnyddio amser gwirfoddolwyr fel arian cyfatebol
Cyllid Cynaliadwy

Defnyddio amser gwirfoddolwyr fel arian cyfatebol

Gellir defnyddio gweithgaredd gwirfoddol di-dâl fel ffynhonnell arian cyfatebol o fath arall ar gyfer prosiectau sy’n derbyn cyllid gan raglenni Cronfa Strwythurol Ewropeaidd yng Nghymru.

Defnyddio amser gwirfoddolwyr fel arian cyfatebol
Cronfeydd Trawswladol
Cyllid Cynaliadwy

Cronfeydd Trawswladol

Yn ogystal â’r Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd (ESIFs), mae gan Gymru fynediad hefyd at nifer o raglenni cyllido Ewropeaidd eraill.

Cronfeydd Trawswladol
Cael Clust i’ch Neges
Ymgysylltu a Dylanwadu

Cael Clust i’ch Neges

I gyflwyno ymgyrch effeithiol dros newid polisi yng Nghymru, mae angen meddwl yn ofalus cyn dechrau.

Cael Clust i’ch Neges
Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a Recriwtio Mwy Diogel
Llywodraethu Da

Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a Recriwtio Mwy Diogel

Mae’n hanfodol bod mudiadau trydydd sector yn cynnal gwiriadau cefndirol priodol ar staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr.

Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a Recriwtio Mwy Diogel
Sut i Gyflwyno Tystiolaeth a Rhoi Tystiolaeth Ar Lafar
Ymgysylltu a Dylanwadu

Sut i Gyflwyno Tystiolaeth a Rhoi Tystiolaeth Ar Lafar

Mae gan Senedd Cymru nifer o bwyllgorau y mae eu rolau’n ymwneud â chynnal ymchwiliadau i benderfyniadau polisi a wneir gan Lywodraeth Cymru neu archwilio deddfwriaeth newydd arfaethedig.

Sut i Gyflwyno Tystiolaeth a Rhoi Tystiolaeth Ar Lafar
Recriwtio, Dethol a Chynefino Gwirfoddolwyr
Gwirfoddoli

Recriwtio, Dethol a Chynefino Gwirfoddolwyr

Cyn cynnwys gwirfoddolwyr, mae’n werth treulio ychydig o amser yn ystyried sut i’w cynnwys orau yn eich mudiad.

Recriwtio, Dethol a Chynefino Gwirfoddolwyr
Gwirfoddolwyr a’r Gyfraith
Gwirfoddoli

Gwirfoddolwyr a’r Gyfraith

Nid oes gan wirfoddolwyr statws cyfreithiol yng Nghyfraith y DU; yn wahanol i staff cyflogedig, nid oes ganddyn nhw hawliau cyflogaeth.

Gwirfoddolwyr a’r Gyfraith
Cynghorau Tref a Chymuned
Ymgysylltu a Dylanwadu

Cynghorau Tref a Chymuned

Mae gan gynghorau tref a chymuned bwerau dros faterion lleol iawn.

Cynghorau Tref a Chymuned
Creu Deddfwriaeth
Ymgysylltu a Dylanwadu

Creu Deddfwriaeth

Bydd y daflen wybodaeth hon yn esbonio sut y caiff deddf ei llunio yng Nghymru a sut gall y sector ddylanwadu ar hyn.

Creu Deddfwriaeth
Canlyniadau Meddal a Phrosiectau a gyllidir gan Ewrop
Cyllid Cynaliadwy

Canlyniadau Meddal a Phrosiectau a gyllidir gan Ewrop

Canlyniadau meddal yw’r canlyniadau y mae prosiectau’n eu cyflawni na ellir eu mesur yn yr un ffordd â chanlyniadau caled, megis cymwysterau neu gyflogaeth.

Canlyniadau Meddal a Phrosiectau a gyllidir gan Ewrop
Buddsoddi cymunedol
Cyllid Cynaliadwy

Buddsoddi cymunedol

Mae buddsoddi cymunedol yn ddull y gall cymunedau ei ddefnyddio i fuddsoddi cyfalaf mewn mentrau busnes sy’n creu budd cymdeithasol a chymunedol.

Buddsoddi cymunedol
Lansio Deiseb
Ymgysylltu a Dylanwadu

Lansio Deiseb

Mae cyflwyno deisebau i Senedd Cymru yn ffordd gymharol hawdd o sicrhau bod y mater sy’n bwysig i chi yn cael ei drafod gan wleidyddion ym Mae Caerdydd, ac yn cael ei osod yn gadarn ar yr agenda wleidyddol.

Lansio Deiseb