Polisi a Gweithdrefn Mabwysiadu

Postiwyd 12th May 2021

Dylai mudiadau fod â pholisi sy’n nodi hawliau cyflogeion i absenoldeb mabwysiadu a thâl mabwysiadu, sy’n ystyried y lleiafswm y mae ganddynt hawl statudol iddo. Ni ddylai cyflogwr roi cyflogai dan anfantais neu ei ddiswyddo ef neu hi am gymryd, neu geisio cymryd, absenoldeb mabwysiadu.

Lawrlwytho Dogfen Word
Lawrlwytho Dogfen Word
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.