Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu ar hyn o bryd – lansio yn ystod haf 2020

Sut allwn ni helpu?


Beth sy’n Digwydd…

Prawf - Cyflwyniad i GDPR i’r trydydd sector
Cwrs Hyfforddi

Prawf – Cyflwyniad i GDPR i’r trydydd sector

CGGC

GDPR i’r trydydd sector – cyflwyniad

Adnoddau

Lechyd a Diogelwch
Llywodraethu Da

Lechyd a Diogelwch

Cynlluniwyd y canllawiau hyn er mwyn eich cyflwyno chi, fel elusen neu fudiad sy’n gweithio gyda gwirfoddolwyr, i’ch cyfrifoldebau iechyd a diogelwch.

Cyfansoddiad enghreifftiol ar gyfer sefydlu elusen fach
Llywodraethu Da

Cyfansoddiad enghreifftiol ar gyfer sefydlu elusen fach

Os ydych chi eisiau dechrau elusen fach, bydd angen cyfres o reolau arnoch sy’n esbonio beth mae’r elusen yn ei wneud a sut y caiff ei rhedeg.

Cyfarfodydd cyffredinol blynyddol effeithiol
Llywodraethu Da

Cyfarfodydd cyffredinol blynyddol effeithiol

Mae’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (AGM) yn gyfarfod blynyddol ffurfiol gan aelodau cymdeithas, cwmni, elusen neu fudiad arall, at ddibenion cynnal etholiadau ac adrodd ar ddigwyddiadau’r flwyddyn.

Information and resources

Adnoddau

Yr holl offer ac adnoddau sydd arnoch eu hangen i ddysgu, datblygu a llwyddo.

Parth Dysgu

Amrediad o gyrsiau e-ddysgu wedi’u teilwra’n benodol ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru.

English

Eich Rhwydwaith

Eich lle chi i gysylltu ag eraill, rhannu arferion da, llwyddiannau a heriau a chefnogi’ch gilydd.