Skip to content
Cysylltu

Cysylltwch â ni

Hoffem glywed gennych

Defnyddiwch y ffurflen ymholiadau isod i’n helpu i arwain eich ymholiad – Cysylltwch â’ch Cyngor Gwirfoddol Sirol (CVC) neu CGGC gan ddefnyddio’r manylion ar yr ochr dde.

Cysylltwch â phartner CGGC

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam
21 Stryd Egerton Wrecsam LL11 1ND
Ffonio  01978 312556
Ebost  info@avow.org
112-113 Stryd Masnach Maesteg Pen-y-Bont ar Ogwr CF34 9DL
Ffonio  01656 810400
Y Mwnt 18 Heol y Frenhines Caerfyrddin Sir Gaerfyrddin SA31 1JT
Ffonio  01267 245555
Butetown Community Centre Loudoun Square CAERDYDD CF10 5UZ
Ffonio  029 2048 5722
Bryndulais 67 Bridge Street Lampeter Ceredigion SA48 7AB
Ffonio  01570 423232
Ebost  gen@cavo.org.uk
7 Ffordd Rhiw Bae Colwyn Conwy LL29 7TG
Ffonio  01492 534091
Canolfan Naylor Leyland Stryd y Ffynnon Rhuthun Sir Ddinbych LL15 1AF
Ffonio  01824 702441
Uned 3 Parc Busness yr Wyddgrug Ffordd Wrecsam Yr Wyddgrug Sir y Fflint CH7 1XP
Ffonio  01352 744000
Tŷ Derwen Church Road Newport NP19 7EJ
Ffonio  01633 241550
6 Melin Corrwg Cardiff Road Upper Boat Pontypridd CF37 5BE
Ffonio  01443 846200
23-25 Y Bont Bridd Caernarfon Gwynedd LL55 1AB
Ffonio  01286 672626
Neuadd y Dref Sgwâr Bulkeley Llangefni Ynys Môn LL77 7LR
Ffonio  01248 724944
Tŷ Margaret Thorne 17-19 Stryd Alfred Castell-nedd SA11 1EF
Ffonio  01639 631246
36/38 Y Stryd Fawr Hwlffordd Sir Benfro SA61 2DA
Ffonio  01437 769422
Unit 30 Ddole Road Enterprise Park Llandrindod Wells Powys LD1 6DF
Ffonio  01597 822191
Canolfan Gweithredu Gwirfoddol 7 Heol Walter Abertawe SA1 5NF
Ffonio  01792 544000
Portland Buildings Commercial Street Pontypool Torfaen NP4 6JS
Ffonio  01495 742420
Unit 11 Barry Community Enterprise Centre Skomer Road Barry CF62 9DA
Ffonio  01446 741706
Canolfan Gweithredu Gwirfoddol 89-90 Stryd Fawr Merthyr Tudful CF47 8UH
Ffonio  01685 353900
CGGC Un Rhodfa’r Gamlas Heol Dumballs Caerdydd CF10 5BF
Ffonio  0300 111 0124
Ebost  help@wcva.cymru
This site is registered on wpml.org as a development site.